Sunday, March 11, 2007

Enebakk mini 1 1719-1753 Publice absolverede

År * Fornavn * Etternavn * Lenke
1719
Marte
Orderud
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1719
Karen
Haraldsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1719
Christian
Gyldenstiern
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1719
Aase
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1719
Hans
Hansen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Catharine
Torbiørnsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Andreas
Erichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Giertrud
Danielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Henrick
Henrichsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Ingeborg
Guldbrandsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Ulin


http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Eli
Tollefsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Ole
Ungersnæs
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Inger
Christensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Ole
Christensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Giertrud
Trondsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Eskild
Gessing
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1721
Karen
Nielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1720
Ole
Christensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1722
Syver
Rasmus.
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011100.jpg
1722
Lars
Hougsten
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1722
Hans
Jebelsrud
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1723
Barbara
Diderichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1723
Rejer
Pedersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1723
Johanne
Andersdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1723
Ole
Larsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Karen
Erichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Anne
Pedersdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Arne
Amundsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Christoper
Kaaterud
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Hans
Trondsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Jøran
Larsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1724
Halvor
Gundersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1725
Niels
Hansen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1725
Elen
Findsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1726
Gore
Halvorsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1726
Johan
Holst
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1726
Gunild
Nielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1726
Torer
Hansen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1726
Niels
Madsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011101.jpg
1727
Christen
Ødebye
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1727
Østen
Vigsejer
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1727
Siri
Olsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1727
Michel
Olsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1728
Anne
Axelsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1728
Torer
Fossum
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1729
Barbara
Diderichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1729
Christopher
Engelbretsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1729
Johanne
Clausdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1730
Johanne
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1730
Johannes
Anstensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1731
Maren
Nielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1731
Poul
Findsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1731
Ole
Kiølstad
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Sire
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Niels
Pedersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Sara
Nielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Jacob
Tallahsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Anders
Johansen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Jacob
Tallahsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Sara
Nielsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1732
Johanne
Svendsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1733
Helvig
Evensdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1733
Hans
Sørensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011102.jpg
1734
Juline
Pedersdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1734
Ole
Olsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1734
Anders
Næs
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1735
Aase
Jonsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1735
Henrick
Østbye
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1735
Halvor
Guldbrandsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1735
Marte
Olsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1738
Aase
Halvorsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1738
Ole
Siøfarsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1738
Hans
Mierskoug
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1740
Tord
Ødebye
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1740
Ingeborg
Endresdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1740
Peder
Knudsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1741
Ingeborg
Endresdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1741
Ole
Torgersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1742
Aase
Jonsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1742
Ellev
Hansen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1743
Thore
Jonsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1743
Anders
Olsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1743
Gunild
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1744
Gore
Amundsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1744
Christen
Larsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011103.jpg
1744
Sophie
Olsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1744
Ole
Jørgensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1744
Ingeborg
Knudsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1744
Gudmund
Erichsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1745
Aniken
Larsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1745
Thorer
Jensen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1745
Maria
Mathiasdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1745
Anders
Meldahl
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1746
Rønnov
Halvorsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1746
Hans
Berthelsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1747
Hans
Amundsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Gulbrand
Ødebye
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Johannes
Gundersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Rønnov
Erichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Kirsten
Olsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Henrich
Jacobsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Marte
Einersdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1748
Ole
Syversen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Marte
Halvorsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Erich
Rannem
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Asbiørn
Pedersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Kirsten
Syversdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Ole
Siøfarsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Cecil
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1749
Hans
Nielsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1751
Elen
Bentzdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1751
Anders
Christophersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1751
Hans
Ingebretsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1752
Jens
Schoug
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1752
Elen
Elevsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1752
Jens
Knudsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1752
Halvor
Christophersen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011104.jpg
1752
Tore
Jacobsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011105.jpg
1753
Kirsten
Hansdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011105.jpg
1753
Johannes
Ammundsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011105.jpg
1753
Anne
Erichsdatter
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011105.jpg
1753
Lars
Erichsen
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011105.jpg

No comments: