Tuesday, March 27, 2007

Enebakk mini 1 1719-1754 Døpte gutter J-Å

Dåpsbarnets fnavn Far fnavn Far enavn Fars bosted År Lenke
Jacob Abraham Deli 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010921.jpg
Jacob Anders Jacobsen Fladebyeejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Jacob Anders Borud 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Jacob Anders Borud 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010933.jpg
Jacob Arne Sillebølejer 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010923.jpg
Jacob Arne Field 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Jacob Christopher Børgen 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Jacob Christopher Melnæs 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Jacob Erich Ovi 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Jacob Erich Ovind 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Jacob Han Jacobsen Teigsejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Jacob Hans Pedersen Fladebyeejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Jacob Hans Syversen Svevigen 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Jacob Hans Børgen 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Jacob Harald Næs 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Jacob Harald Rudstad 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010931.jpg
Jacob Hovel Larsen Sullerudejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Jacob Jon Jacobsen Silliaasejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Jacob Jon Perstad Fieldejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010914.jpg
Jacob Jon Borud 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Jacob Jørgen Olsen Silliaasejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Jacob Niels Olsen Krossbølejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Jacob Niels Torersen 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Jacob Reinholt Biering 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010960.jpg
Jacob Simon Ruud 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Jacob Svend Solbergejer 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Jen!! Peder Titut 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Jens Amund Jensen Mysen 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Jens Anders Bøler, lille 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Jens Arne Rannum 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Jens Axel Jonsen Saltved 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Jens Christen Bach 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Jens Christen Haugsteen 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010936.jpg
Jens Christopher Stakerud 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Jens Enok Giestang 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Jens Erich Torersen Byeejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Jens Gulbrand Madsen 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Jens Guldbrand Brevig, V 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Jens Halsten Bierke 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010910.jpg
Jens Halvor Holtop Østenbøl ejer 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Jens Halvor Saltved 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Jens Hans Myrevold 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Jens Jacob Moen 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010938.jpg
Jens Jacob Moen Hougsteensejer 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Jens Joen Aarsrud 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Jens Johannes Foss 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Jens Jon Jaer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010917.jpg
Jens Lars Tukebøl 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010925.jpg
Jens Mathias Ersrudejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Jens Ole Tobbel 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Jens Ole Saltved 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Jens Ole Deli 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Jens Ole Nosa paa Sulerudejer 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Jens Otter Ubberud 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Jens Peder Brevig, S 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010900.jpg
Jens Peder Veng, Øst. 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Jens Peder Gevig, N 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010904.jpg
Jens Peder Vennevold 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Jens Tord Jensen Tosougejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Jens Torkel Jaer 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Jens Christian Meldal 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Jeremias Hans Lindrop 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Jermias Hans Lindrop 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Joen Syver Syversen Børgen 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Johan Jacob Iversen 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Johan Jørgen Nielsen 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Johan Erich Ferdinand Schuman 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Johann Christopher Staccerud 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Johannes !! !! 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Johannes Abraham Deli 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Johannes Ammund Børgen 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Johannes Amund Omberg 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Johannes Anders Jensen Tysdal 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Johannes Anders Johansen Østby ejer 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Johannes Anders Mulerud 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Johannes Aslach Bierke 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Johannes Berthel Saltved 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Johannes Brynild Husebye 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Johannes Christen Gullichsen Sulerudejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Johannes Christen Sillebøl 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Johannes Christoper Kaaterud 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Johannes Christopher Andersen Stakkerud 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Johannes Christopher Hansen Solberg 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Johannes Claus Knudsen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Johannes Claus Tukebølejer 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Johannes Einer Pedersen Svarterud 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Johannes Erich Gestang 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Johannes Gunder Sikkerbøl 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Johannes Gunder Sikerbøl 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Johannes Gunder Guslund 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010921.jpg
Johannes Gunder Hougsten 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Johannes Halvor Holt 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Johannes Halvor Field Bøler ejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Johannes Hans Hansen Brevig 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Johannes Hans Rudstad 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010938.jpg
Johannes Hans Weng 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Johannes Harald Mysen 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Johannes Iver Sillebøl 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010918.jpg
Johannes Jacob Sloren 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010960.jpg
Johannes Jacob Sloren 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Johannes Jacob Mysen 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Johannes Jens Johannesen Egebergejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Johannes Jens Aarsrud 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Johannes Jon Christophersen Ruud 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010936.jpg
Johannes Jon Haabel braaten 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Johannes Jørgen Nordby 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Johannes Lucas Ulsrud 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Johannes Niels Ersrud 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Johannes Niels Kepperud 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Johannes Ole Foss 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Johannes Otter Ubberud 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Johannes Peder Gevig 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Johannes Peder Sølie 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Johannes Peder Vennevold 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Johannes Poul Ruud 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Johannes Poul Skura 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Johannes Rasmus Stang 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Johannes Svend Jacobsen Solbergejer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Johannes Syver Christophersen Buerejer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Johannes Syver Rasmusen Fladebysejer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010917.jpg
Johannes Tord Fossum 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Johannes Torer Fossum 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Johannes Torer Fossum 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Johannes Tron Olsen Sullerudejer 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010936.jpg
Johannes Trond Buer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010920.jpg
Jon Anders Olsen 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Jon Anders Tøjen 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Jon Arne Skoug 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Jon Arne Field 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Jon Arne Bøler 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Jon Aslach Mysen 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010918.jpg
Jon Brynild Veng 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Jon Brynild Veng 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010918.jpg
Jon Christen Ødebye 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Jon Christen Deli 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Jon Colbiørn Kielgaard 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Jon Engelbret Arnesen Borud 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Jon Erich Jonsen Gevigejer 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010920.jpg
Jon Erich Jonsen Fladebyejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Jon Erich Børgen 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010900.jpg
Jon Halvor Saltved 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Jon Hans Tollevsen Kiersrud ejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Jon Hans Brevig 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Jon Harald Hansen Brevig 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Jon Helge Jonsen Stubberud 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg
Jon Jacob Egebergejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Jon Jens Christophersen Egeberg ejer 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Jon Jens Christophersen Egebergejer 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Jon Lars Jonsen Vengsejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010924.jpg
Jon Niels Jonsen Krosbøl ejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Jon Niels Linshus 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Jon Ole Kiølstad 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Jon Ole Østenbøl 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Jon Ole Ungersnæs 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010957.jpg
Jon Peder Hansen Næs 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010937.jpg
Jon Peder Bachen Vigsejer 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010913.jpg
Jon Peder Langskoug 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Jon Poul Jensen Gevig 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010919.jpg
Jon Poul Berskoug 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010921.jpg
Jon Syver Rasmusen Fladebyeejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Jon Syver Aarsrud 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Jon Torer Huserud 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011088.jpg
Jon Torer Husebye 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Jon Torkel Jaer 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Jon Tosten Saltved 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Jon Truls Gevig 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Josva !! !! 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Jørgen Gulbrand Nielsen Østbyejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Jørgen Gulbrand Korsvejen 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Jørgen Hans Trulsen Bye 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Jørgen Iver Fridrichstad 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Jørgen Jacob Egebergejer 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Jørgen Niels 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Jørgen Ole Poulsen Kaaterudejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Jørgen Peder Holt 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Jørgen Poul Østbyeejer 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Jørgen Rasmus Mysenejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010925.jpg
Jørgen Syver Guldhoug 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Jørgen Vilhelm Jørgensen Houg 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Klemet Jacob Andersen 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Klemet Jacob Andersen 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Klemet Joen Mysen 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Knud !! !! 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Knud Hans Fossum 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Knud Hans Ødebye 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Knud Jens Jevelsrud 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Knud Johannes Biering Melnæsejer 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Knud Johannes Omberg 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Knud Jon Rud 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Knud Knut Holt 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Knud Lars Andersen Vigsejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Knud Niels Syljaas 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Knud Peder Pedersen Rødsiød 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010923.jpg
Knud Peter Pedersen Rødskiød 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Lars Amund Smetsrud 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Lars Anders Larsen 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Lars Arne Poulsen Sillebølejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Lars Arne Egebergejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Lars Aslach Mysen 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Lars Claus Knudsen Fieldsejer 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Lars Erich Giestang 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010916.jpg
Lars Erich Ovi 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Lars Gulbrand Madsen Tobbel ejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Lars Gullich Padderud 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Lars Gullich Padderud 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Lars Halvor Syversen Østenbølejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Lars Hans Olsen Grav Vigsejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Lars Hans Houg 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Lars Iver Amundsen Skura 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Lars Jacob Mysen 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Lars Johannes Brochmand 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Lars Jon Skoug 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Lars Jon Huserud 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010933.jpg
Lars Lars Andersen Vigsejer 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Lars Lars Iversen Tobbel Ejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Lars Lars Giestang 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010937.jpg
Lars Mogns Kinck 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Lars Niels Nielsen Merskougejer 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Lars Niels Pedersen Præsteødegaarden 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Lars Ole Larsen 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Lars Ole Larsen Rudstad 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Lars Ole Trondsen Nordbyeejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Lars Ole Ruud 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Lars Ole Giestang 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Lars Peder Olsen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Lars Saxe Bøler 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Lars Syver Amundsen Ruud, Østre 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Lars Syver Larsen Ovind 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Lars Torbiørn Melnæs 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Lars Torer Tarm 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Maren Ole Teig 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Mathias Anders Hovelsen Langskoug 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Mathias Iver Amundsen Bøler ejer 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Mathias Ole Larsen Krogstad 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Mathias Ole Gevig 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Mathias Peder Rudstad 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Mathis !! !! 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Mogns Christopher Larsen Barbøl 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Mogns Halvor Holt 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Mogns Halvor Holt 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Mogns Hans Mognsen Mønlie 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Mogns Hans Torersen Ødeby@Østbye 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Mogns Hans Lotterud Præstegaards ejer 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Mons Einer Pedersen Bølerejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Morten Halvor Kiølstad 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Morten Ole Bierkeland 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Nicolai Ole Næs 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Niels Amund Svendsen Vigger 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Niels Anders Hovelsen Vigsejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Niels Anders Borud 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010910.jpg
Niels Anders Borud 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Niels Anders Wigstangen 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Niels Arne Einersen Gievigsejer, Vestr. 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010933.jpg
Niels Arne Veng 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Niels Brynild Husebye 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Niels Christen Andersen Sundbyeejer 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010938.jpg
Niels Christen Iversen Næsejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Niels Clemet Gievig 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Niels Erich Nielsen Degrumejer 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Niels Gudmund Rudstad 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Niels Halvor Gabrielsen Østenbølejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Niels Halvor Larsen Kieppe!! 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg
Niels Halvor Nilsen Svinæs 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Niels Halvor Kepperud 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Niels Halvor Klinkenberg Bølerejer 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Niels Halvor Brevig 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Niels Hans Syversen Helvigen 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Niels Hans Torkelsen Skojen ejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Niels Hans Myrevold 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Niels Hans Jaer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Niels Hans Egeberg 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Niels Hans Vestbye Tangen 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011088.jpg
Niels Hovel Vigstangen 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Niels Johannes Gievig 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Niels Jon Deli 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Niels Jon Foss 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Niels Jørgen Nielsen 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Niels Michel 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Niels Niels Nielsen Mierskoug Ejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Niels Niels Nielsen Krosbølejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Niels Niels Linshuus 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Niels Ole Nielsen Kaaterud 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Niels Ole Bragnæs 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010921.jpg
Niels Ole Ungersnes 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Niels Ole Jevelsrud 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Niels Ole Kiølstad 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Niels Ole Saltved 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Niels Ole Jevelsrud 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Niels Ole Ungersnes 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Niels Ole Jaer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Niels Ole Braaten 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Niels Ole Nyegaard 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Niels Peder Gevig 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010917.jpg
Niels Peder Brevig 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Niels Rasmus Jensen Vigsejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Niels Rasmus Mysen 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010917.jpg
Niels Rasmus Biørnholt 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Niels Sven Orderud 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Niels Svend Orderud 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Niels Wilhelm Nielsen Jevelsrudejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Ole !! !! 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Ole Alv Dam 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Ole Amund Vennevold 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Ole Amund Gevig 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Ole Amund Børgen 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Ole Anders Amundsen Toshougejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010917.jpg
Ole Anders Christophersen Krosbølejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Ole Anders Jacobsen Stakerud 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Ole Anders Larsen Vigsejer 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Ole Anders Olsen Præstegaardsejer 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Ole Anders Olsen Ulsrud 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Ole Anders Bøler paa Neset 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010914.jpg
Ole Anders Bøler 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Ole Anders Lie 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Ole Anon Vengsejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010916.jpg
Ole Arne Olsen Krosbølejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Ole Arne Olsen Krosbølejer 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Ole Arne Olsen Vigsejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Ole Arne Rødsiø 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Ole Arne Veng 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010957.jpg
Ole Axel Bue 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Ole Berthel Saltved 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Ole Biørel Halvorsen Fladebyeejer 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Ole Biørel Olsen Toshoug ejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Ole Biørel Smaatta 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Ole Brynild Asbiørnsen Tarm 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Ole Brynild Olsen Norbyeejer 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Ole Christen Jaer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Ole Christen Østenbølejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Ole Christopher Torstensen Teigsejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010925.jpg
Ole Clemet Gevig 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Ole Einer Amundsen Vestbyeejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Ole Engelbret Teig 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Ole Erich Christophersen Nordbyeejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Ole Erich Jevelsrud 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Ole Gulbrand Ødeby Ejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Ole Gunder Præstegaardsejer 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010912.jpg
Ole Gunder Guslund 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Ole Halvor Andersen Præstegaardsejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Ole Halvor Tobbel, Ø 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010904.jpg
Ole Halvor Lie Præstegaardseje 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010913.jpg
Ole Halvor Lie Prestegaardsejer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010920.jpg
Ole Halvor Vold 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Ole Halvor Saltved 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010937.jpg
Ole Halvor Tingstad 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Ole Halvor Saltved 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Ole Halvor Hvidsteen 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Ole Halvor Tobbel, vestre 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Ole Hans Andersen Field 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg
Ole Hans Bertelsen Buer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Ole Hans Nielsen Vestbyeejer 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Ole Hans Olsen Wigsejer 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Ole Hans Olsen Houg 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Ole Hans Olsen Østenbøl 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Ole Hans Olsen Killerudejer 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Ole Hans Trondsen Vigsejer 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Ole Hans Kiersrud 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Ole Hans Biørnholt Vigsejer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010919.jpg
Ole Hans Holvigen 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Ole Haral Theig 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Ole Henrich Gullichsen Solbergejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010957.jpg
Ole Holm Vig 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Ole Holm Vig 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Ole Iver Olsen Degrum ejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Ole Jacob Tosoug 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Ole Jacob Moen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Ole Jens Gullichsen Hobelejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Ole Jens Orderud 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Ole Jens Krogstad 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Ole Jocum Mysen 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Ole Joen Olsen Long Biercheejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Ole Johannes Opsal 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Ole Johannes Glende 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Ole Jon Jonsen Houg 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010923.jpg
Ole Jon Foss 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Ole Jon Haabelbraaten 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010945.jpg
Ole Jon Foss 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Ole Jon Kiølstad 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Ole Jon Mysen 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Ole Jørgen Nielsen 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Ole Jørgen Olsen Vigsejer 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Ole Knud Holte 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Ole Lars Jonsen Vengsejer 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010900.jpg
Ole Lars Olsen Biercke Ejer 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Ole Niels Baardsen Kiepperudejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010916.jpg
Ole Niels Olsen Egebergejer 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Ole Niels Torstensen Aarsrudejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Ole Niels Silliaas 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Ole Nils Rannum 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Ole Ole Hansen Solstad 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Ole Ole Hansen Rokstad ejer 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011088.jpg
Ole Ole Olsen Myrer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010924.jpg
Ole Ole Olsen Tosougejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Ole Ole Pedersen Præstegaardsejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Ole Ole Barbøl 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Ole Ole Bak Mysenejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Ole Ole Teig 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Ole Ole Tukebøl 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Ole Ole Long Krosbølejer 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Ole Ole Slette 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Ole Ole Foss 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011088.jpg
Ole Ole Slette 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Ole Ole Tukebøl 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Ole Ole Perstad 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Ole Peder Andersen Schura Kaaterud Ejer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010931.jpg
Ole Peder Hansen Giestangsejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Ole Peder Hansen Kind 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Ole Peder Pedersen Røskiød 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Ole Peder Langedal 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010904.jpg
Ole Peder Gevig 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Ole Peder Ruud 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Ole Peder Guslund 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Ole Peder Søli 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Ole Peder Vennevold 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Ole Peder Bøler 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Ole Peder Vennevold 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Ole Peder Slora 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Ole Peder Vestbye Ødegaarden 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Ole Poul Kepperud 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Ole Povel Fynsrud 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Ole Sven Erichsen Krogstad 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Ole Syver Olsen Mysen ejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Ole Tord Bøler 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010937.jpg
Ole Torer Erichsen Fladebye 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Ole Torer Hobel 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Ole Torger Melnæs 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Ole Torger Holstad 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Ole Torger Krosbøl 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Ole Tron Hansen Braaten paa Wiig eier 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Ole Tron Olsen Brevigejer, N 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010903.jpg
Ole Trond Krogstad 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010919.jpg
Ole Østen Torsen Norby ejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010945.jpg
Ole Østen Haabel 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Ole Østen Vigsejer 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010913.jpg
Ole 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010954.jpg
Osmund Gunder Brevig 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Peder Alv Ruud 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Peder Amund Krogstad 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Peder Anders Hovelsen Vigsejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Peder Anders Johansen Børterejer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010920.jpg
Peder Anders Olsen Egebergejer 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Peder Anders Olsen Egebergdalen 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Peder Anon Vængsejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Peder Arne Saxesen Bølerejer 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Peder Arne Rannum 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Peder Arne Skojen 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010965.jpg
Peder Aslach Linshuus 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Peder Bertel Hansen Saltved 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Peder Brynild Husebye 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010936.jpg
Peder Christen Jaer 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Peder Christen Fløten 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Peder Christen Duerud 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011098.jpg
Peder Christopher Hansen Solbergejer Udj ytterbøjden 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010900.jpg
Peder Christopher Ivelsrud 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Peder Christopher Ovi 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Peder Christopher Ovi 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Peder Clemet Tosoug 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Peder Colbiørn Olsen Honæs 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011086.jpg
Peder Colbiørn Svarterud 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Peder Ellev Nordbye 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Peder Erich Jonsen Fladeby ejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Peder Erich Jørgensen Børgen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Peder Erich Jørgensen Børgen 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Peder Erich Thoresen Gevigsejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Peder Erich Solberg 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Peder Erich Soelberg 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Peder Erich Svarterud Ejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Peder Erich Ovi 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Peder Friderich Holtop 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Peder Gudmund Rustad 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Peder Gulbrand Græsholt 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Peder Guldbrand Amundsen Aalemerket 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010913.jpg
Peder Gunder Guslund 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Peder Halvor Amundsen Saltvedejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Peder Halvor Hansen Krosbølejer 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Peder Halvor Pedersen Carlstad i Hobbels Sogn 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Peder Halvor Rolvsen Holte 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Peder Halvor Holte 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Peder Hans Olsen Østenbøl 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Peder Hans Trondsen Vigsejer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Peder Hans Killerud 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Peder Hans Rud 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Peder Hans Houg 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010960.jpg
Peder Hans Fladebye 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Peder Hans Houg 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Peder Hans Vestbyejer 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Peder Harald Christophersen Teigsejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Peder Henrich Østbye 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010938.jpg
Peder Holm Tobbel, V 1722 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010899.jpg
Peder Hovel Borud 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Peder Jens Opsal 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Peder Johannes Hansen Præstegaardejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Peder Johannes Rolfsen Omberg 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Peder Jon Brevig 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Peder Knud Holt 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010924.jpg
Peder Knud Solberg 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Peder Lars Aslachsen Silliaas ejer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010941.jpg
Peder Lars Pedersen Finsrud 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Peder Lars Solberg 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010924.jpg
Peder Lars Østenbøl 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Peder Niels Pedersen Brevigsejer, vestre 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Peder Niels Pedersen Krossbøl ejer 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011088.jpg
Peder Ole Gundersen Holtsejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Peder Ole Pedersen Præstegaardsejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Peder Ole Pedersen Sulerudejer 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Peder Ole Svendsen Børter ejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Peder Ole Torgersen Witsteenejer 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Peder Ole Honæs 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010904.jpg
Peder Ole Killerud 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010926.jpg
Peder Ole Krosbøl 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Peder Ole Melgaard 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Peder Peder Pedersen Orderudejer 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010964.jpg
Peder Peder Krogsbøl 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Peder Peder Degrum 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Peder Peder Guslund 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Peder Peder Vennevold 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Peder Rasmus My!! 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010912.jpg
Peder Saxe Gulbrandsen Bølerejer 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010939.jpg
Peder Sven Brynildsen Killerudejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Peder Sven Aarsrud 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Peder Svend Deli 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010918.jpg
Peder Tord Barbøl 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Peder Torer Fossum 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Peder Torer Hobbel 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Peder Torer Degrum 1754 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Peder Trond Buer N 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Peder 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Per Ole Syliaas 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Peter Peder Pedersen Nordbyeejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011090.jpg
Pol Erich Gjestang 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Poul !! Lindrop 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Poul Aslach Bierke 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Poul Erich Svarterudejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Poul Gullich Svendsen Saltvedejer 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Poul Gutorm Amundsen Solbergejer 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Poul Hans Poulsen Jaer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010916.jpg
Poul Jon Jonsen Hougsejer 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010919.jpg
Poul Ole Scougstuen 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Poul Poul Findsen 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010924.jpg
Poul Tord Barbøl 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010966.jpg
Povel Anders Giestang 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011095.jpg
Rasmus Amund Augustinusen Jaersødegaarden 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Rasmus Anders Næs 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Rasmus Aslach Mysen 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Rasmus Christopher Hejaas 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Rasmus Endre Buer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Rasmus Hans Hansen Brevig 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010968.jpg
Rasmus Hans Olsen Vigsejer 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Rasmus Torer Mysen 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Rejert Brynild Husebyeejer 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010933.jpg
Samuel Elev Bilel Orderudejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Samuel Hans Jevelsrud 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010901.jpg
Saxe Christen Biørelsen Østenbølejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010957.jpg
Simen Fredrichstad guarnison 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010950.jpg
Simon Erich Solberg 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010922.jpg
Simon Erich Solberg 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010934.jpg
Siøfar Ole Siøfarsen 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Stephen Peder Holt 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Sven Christen Deli 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Sven Halvor Amundsen Jaers ejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Sven Hans Ruud p Hammeren 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010912.jpg
Sven Hans Jaer 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010931.jpg
Sven Hans Egeberg 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010942.jpg
Sven Hans Veng 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010973.jpg
Sven Harald Christophersen Teigsejer 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010904.jpg
Sven Jon Olsen Bierke Ejer 1742 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010959.jpg
Sven Lars Bermerud 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010930.jpg
Sven Ole Melnæs 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Sven Ole Tørland 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Sven Ole Sæter Vigsejer 1750 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011089.jpg
Sven Otto Uberud 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Sven Torer Amundsen Saugstuen ved Melnæs 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011092.jpg
Sven Torkil Gestang 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010963.jpg
Svend Hans Rud 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010916.jpg
Svend Hans Børther 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Svend Hans Laatterud 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Svend Holm Vig 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010929.jpg
Svend Johannes Glende 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Svend Peder Bøler 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010960.jpg
Svend Torer Amundsen Hobelejer 1749 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011087.jpg
Syver Brynild Olsen Nordby ejer 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010935.jpg
Syver Hovel Larsen Sullerudejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Syver Johannes Omberg 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010931.jpg
Syver Lars Tukebøl 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Syver Lars Ovi 1729 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010919.jpg
Syver Niels Pedersen 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Syver Ole Teig 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010912.jpg
Syver Syver Rasmusen Fladebyeejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Søfren Jens Christophersen Egebergejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Søfren Jørgen Nielsen Klokker 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Søren Hans Mierskoug 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Tarrald Peder Bye 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010927.jpg
Tarvald Gunder Sikebøl 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Thore Erich Toresen Hejaas Fløtten 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010944.jpg
Thorer Jens Christophersen Egeberg ejer 1736 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010943.jpg
Tollef Jacob Andersen Vigsejer 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010951.jpg
Torbiørn Mathis Torbiørnsen Ersrud 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010914.jpg
Tord Hans Holvigen 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Tord Hans Ruud 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011097.jpg
Tord Peder Næs 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010946.jpg
Tord Tord Slettes 1747 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010970.jpg
Tord Østen Tordsen Vigsejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010909.jpg
Torer Arne Krosbølejer 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010947.jpg
Torer Christen Sillebøl 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Torer Christopher Ovi 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Torer Christopher Hejaas 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010972.jpg
Torer Erich Gundersen Svarterudsejer 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010937.jpg
Torer Halvor Bergersen Degrumejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Torer Hans Gundersen Fladebyeejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Torer Hans Hansen Bølerejer 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010905.jpg
Torer Hans Ruud 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010921.jpg
Torer Jens Christophersen Vengsejer 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Torer Jens Christophersen Egebergejer 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg
Torer Jens Rustad ved Lyseren 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Torer Jens Fossum 1727 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010911.jpg
Torer Jens Slette 1751 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011091.jpg
Torer Jens Slete 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Torer Jon Glende 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Torer Niels Brataas Vengsejer 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010952.jpg
Torer Ole Ungersnæs 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010907.jpg
Torer Svend Husebye 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Torer Torer Fossum 1734 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010936.jpg
Torer Torer Rud 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011093.jpg
Torer Trond Hobbel 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Torger Amund Bøler på Neset 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Torger Anders Raakon 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010953.jpg
Torger Christen Mungerud 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Torger Ole Svendsen Dehlen 1752 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011094.jpg
Torger Siøfar Hejer 1732 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010928.jpg
Torger Siøfar Hejer 1738 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010948.jpg
Torger Tron Hobbel 1737 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010945.jpg
Torkel Hans Torkelsen Nordby ejer 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010956.jpg
Torkild Amund Mysen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Torkild Jon Asbiørnsen Jaer 1720 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010898.jpg
Torkild Tarval Sikkerbøl 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Torsten Christopher Teigsejer 1728 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010915.jpg
Torsten Engel Barbøl 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010908.jpg
Torsten Gunder Ubberud 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010932.jpg
Torsten Halvor Torstensen Brevigejer 1731 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010925.jpg
Torsten Hans Mierskoug 1735 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010940.jpg
Torsten Otter Ubberud 1741 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010957.jpg
Torsten Tord Barbøl 1748 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010971.jpg
Torsten Torsten Melnæs 1725 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010906.jpg
Torval Gunder Stangs Tangen 1753 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309011096.jpg
Tosten Ole Evensen 1739 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010949.jpg
Tron Hans Trondsen Vigsejer 1726 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010910.jpg
Trond Anders Gestang 1746 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010969.jpg
Trond Christopher Bøler 1730 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010923.jpg
Trond Jens Lygaat 1733 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010933.jpg
Trond Ole Holstad 1723 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010900.jpg
Truls Amund Smedserud 1724 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010902.jpg
Truls Hans Bye 1744 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010962.jpg
Truls Wilhelm Sludderud 1743 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010961.jpg
Østen Trond Hobbel 1740 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010955.jpg
Østen Trond Mysen 1745 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060309010967.jpg

No comments: