Monday, March 5, 2007

Enebakk mini 2 1755-1806 Konfirmasjon A-I

Fornavn Etternavn Gard År Nr Lenke
!! Gulbrands. Svarterud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Abigael Jacobsd. Nordbye 1795 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Abigael Larsd. Weng 1793 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Abraham Ingebretsen Hol!! 1797 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Agar Kjelsd. Ubberud 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Agnete Amundsd. Orderud 1787 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ambiør Jensd. Westbye Eye 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ammund Torchildsen Wennevold 1801 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Amund Agustinus. Sundbye 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Amund Arnesen Falla 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Amund Arnesen Bøler i Dalefierdingen 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Amund Augustinuss. Raanæs p Rud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Amund Hanss. Fossum 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Amund Hanss. Søndre Borud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Amund Hanssen Furuset 1793 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Amund Jacobs. Støttem 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Amund Jenss. Bøhler i Dalef. 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Amund Jenss. Egeberg-Dalen p Wiig 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Amund Johanniss. Buer 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Amund Larsen Rypa 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Amund Olsen Melnæs 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Amund Olsen Melnes 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Amund Povelsen Rustad 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Amund Slette Slette 1803 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Amund Stephensen Rud 1791 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Amund Thords. Fladeby 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Amund Tordsen Sæther 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Amund Torkelsen Rannem 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Anders Alfsen Gran 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anders Amundsen Jaers Ødegrd 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Anders Amundsen Børgen 1797 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anders Andersen Egebergdalen 1799 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Anders Arnesen Gievig 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anders Chrisstens. Giewiig 1794 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anders Christens Sundbye 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Anders Christensen Kienslie 1802 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Anders Christophers. Stakkerud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anders Christophersen Hejaas 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anders Christophersen Finsrud 1802 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Anders Christophersen Soljaas 1803 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anders Gran under Bye 1803 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anders Gulbrandsen Buer 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anders Gunders. Mierskoug 1794 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anders Halvors. Smaadal 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Halvors. Killerued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anders Halvorsen Paderud 1787 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anders Hans. Fjeld 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Anders Hansen Brevig 1799 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Anders Hansen Giestang 1800 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anders Hansen Børgen 1801 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Anders Hanss. Slette 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Hanssen Hunes 1792 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Anders Hovelsen Ekornrud 1796 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anders Ingbretsen Børgen 1800 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anders Jacobs. Kiepperud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Jacobs. Modelen 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anders Jensen Hagen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Anders Jenss. Langerud p Torshaug 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anders Jenssen Wenevold 1792 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Anders Johanesen Spellaas 1788 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Anders Johannis. Norby p Soelberg 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anders Johanniss. Glende 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anders Johanniss. Brevig 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anders Johanniss. Omberg 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Johannissen paa Barbøl 1796 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anders Johns. Kopaas p Opsahl Eye 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Johns. Mysen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anders Jonsen Swarterud 1797 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anders Jørgens. Kiersrud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anders Lars. Fossum 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anders Lars. Jaer 1795 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anders Larss. Askerud p Børter 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anders Lasen Solberg 1798 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anders Niels. Bierke 1806 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Anders Oles. Skilbergeje 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Oles. Tørland p Wengs Eye 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anders Oles. Lenestad 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anders Oles. Knaterud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anders Olsen Moen 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Anders Olsen Buer 1789 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Anders Olsen Svarterud 1800 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anders Peders. Wold 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anders Sivers. Ungersnæs 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anders Tarvals. Sylaas 1791 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Anders Thorsen Krogedal 1803 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anders Torers. Holt i Præstegrden 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anders Torkildsen Vendevold 1796 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anders Tostens. Tangen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anders Tostensen Pederstad 1801 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Andreas Langskow Langskow 1803 50 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Andreas Larss. paa Børter 1796 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Andreas Rakestad Rakestad 1803 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ane Christensd. Allermeer 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ane Christensd. Uberud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ane Erichsd. Dælen 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ane Halvorsd. Smaadal 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Hansd. Mierskov 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Hansd. Soelberg 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Jacobsd. Huseby 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Larsd. Rypa 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Olsd. Buer 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Pedersd. Bach 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ane Thoresd. Opsal 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ane Thoresd. Dægrum 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ane Thoresd. Svinæs 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ane Thorkildsd. Wennevold 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ane Trorsdatter Omberg 1792 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ane Xstoffersd. Hobbel 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ane Catrine Andersd. Grav 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Aniken Olsdatter Jevelsrud 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Anna Sopia Juel
1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Anne Amundsd. Tejg 1787 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anne Amundsd. Krogsbol E. 1796 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anne Amunsd. Bhøler 1793 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Anne Andersd. Gedstang 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Andersd. Stang 1787 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anne Andersd. Tejg 1787 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anne Andersdatter Saugdalen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Anne Andersdatter Tysdal 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Anne Andersen Fosser 1806 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Anne Arnesdatter Falla 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Anne Augustenesd. Raanes 1787 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anne Bergersd. Sæter i Bodstad Sogn 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Brynd. Schiønhoug 1806 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Anne Chrisstoffersd. Melnes 1793 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Anne Chrisstoffersdatter Ødegaarden 1797 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Christensd. Sundby p Stranden 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Christensd. Duerud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Christensd. Bekkesteen 1800 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anne Christophersd. Wengs Eye 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Anne Christophersd. Mysen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Christophersd. Buer 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Christophersdatter Hejaas 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Anne Christophersdatter Ovin 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anne Clemensd Syllebøl 1806 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Anne Engebregtsd. Græsholt 1802 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anne Engebregtsd. Børgen 1802 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anne Erichsd. Sikkerbøl 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Erichsdatter Børgen 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Anne Friderichsdatter Stang 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Anne Fridriksd. Bøler i Dalefierd. 1798 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Greesd. Ersruud 1796 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anne Halvorsd. Hunes 1797 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Halvorsdatter Hvidsten 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Anne Hansd. Ødeby 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Hansd. Brevig 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Hansd. Rustad ved Lyseren 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Hansd. Rudstad ved Lyseren 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Hansd. Rustad ved Lyseren 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Hansd. Tøsdal 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Hansd. Hvidsteen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Hansd. Bilet 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anne Hansd. Svarterud 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Hansd. Fossen 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Hansd. Slora 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Anne Hansd. P. Gaarden 1791 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Anne Hansd. Øyby 1792 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Anne Hansd. Aldrimer 1793 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Anne Hansd. Mullerud 1794 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anne Hansd. Linshus 1794 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anne Hansd. Tukkebøl 1795 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anne Hansd. Grima 1795 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anne Hansd. Svarthullet 1796 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anne Hansd. Kiersrud 1798 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Hansd. Tukkebøl 1799 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Anne Hansd. Sikkebøl 1802 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anne Hansdatter Waslestad 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anne Hansen p Østenbøl 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anne Holmsd. Børter 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anne Haagensd. Grasholt p Westby 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anne Jacobs. Kiepperud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Jacobsd. Hauen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Jacobsd. Ovind 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Anne Jensd. Gievelsrud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Jensd. Braaten 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anne Jensd. Teig p V. Tobel 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johanesd. Salvedt 1787 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Anne Johanesd. Xvejen 1789 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Anne Johanesd. Langeli 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anne Johanesd. Berskouv 1794 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anne Johanesd. Haabel, øvre 1797 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Johannesd. Knatteruud 1796 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anne Johannesd. Wiig 1801 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Anne Johannisd. Glende 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Johannisd. Børgen 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johansd. Lie 1806 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Anne Johnsd. Kopaas 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anne Johnsd. Skøjflytten 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johnsd. Mysen 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johnsd. Haraldstad p Ungersnæs 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johnsd. Jensrud i Bilet 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Johnsd. Svarterud 1795 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anne Jonsdatter Delie 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anne Jørgensd. Fossum 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Knudsd. Soelberg 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Anne Knudsd. Buer 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Anne Knudsd. Bøhler Ejer 1796 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anne Larsd. Fauli 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Larsd. Melnæs 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Larsd. Trøgtved p Wiigs Braaten 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Larsd. Gresholt 1789 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Anne Larsd. Holt 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anne Larsdatter Solberg 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Anne Larsdatter Røkaas 1797 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Nielsd. Rackestad 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Nielsd. Jyterud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Nielsd. Danemark 1793 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Anne Nielsd. Mungerud 1800 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anne Nielsd. Tobbel, Vestre 1802 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anne Olesd. Saltved 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Olesd. Wiigs Holtop 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Olesd. Wengs Tørland 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Olesd. Børgen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Olesd. Jahr 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Olesd. Klokkerud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Olesd. Knatterud 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Olesd. Ramstad 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Olesd. Gevig 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Olsd. Bachen 1791 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Anne Olsd. Heyer 1795 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anne Olsd. Kastellet 1795 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Anne Olsd. Solberg 1796 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Anne Olsd. Kiersruud E. 1796 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anne Olsd. Randen øvre 1800 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Anne Olsd. Falla under Egeberg 1802 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Anne Olsdatter Solberg 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Anne Olsdatter Mysen 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anne Olsen Nygaard 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Anne Pedersd. Kiønslie p Jaers Eye 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Anne Pedersd. Holt 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Pedersd. Bjerkeland 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anne Pedersd. paa Ubrud 1796 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anne Pedersd. Fladebye ejer 1797 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anne Pedersd. Opsal 1800 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Anne Pedersdatter Krogsbøl 1798 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Anne Persd. Skoven under Fladebye 1803 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Anne Rasmusd. Rud i Dalefierdingen 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Anne Rasmusd. Thystal 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Anne Rasmusd. Tysdal 1791 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Anne Siversd. Gedstang 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Siversd. Schiønhaug p S. Bye 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Stephensd. Rud 1788 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Anne Svendsd. Østby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Svendsd. Stubberued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Anne Svendsd. Rudstad 1796 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Anne Svendsd. Skinfellerud 1799 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Anne Syversdatter Solberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Anne Sørensd. Næs i Ytterb. 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Anne Thorersd. Mølerstuen 1792 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Anne Thorersd. Krogedal 1803 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Anne Torbiørnsd. Kreppa p Degrum 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Anne Torersd. Fyhnsrud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Torersd. Fladebydalen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Anne Christine Gulbrandsd. Bakken 1794 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Anne Marie Jensd. Westby 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Anne Marie Pedersd. Holvigen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Anne Martine Michelsd. Støttum 1788 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Anneken Chrisstensd. Tangen 1788 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Arne Bergers. Bekkensten 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Arne Engebrethsen Borud 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Arne Gulbrandsen Skøi 1792 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Arne Gulbrandsen Bhøler 1793 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Arne Hans. Bøler 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Arne Hans. Soelberg 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Arne Hovolsen Borud 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Arne Iwersen Klokkerud 1789 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Arne Knuds. Soelberg 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Arne Oles. Gevig 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Arne Olsen Melnæs 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Arne Povels. Andersrud und. Viig 1795 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Arne Thorersen Hunes 1789 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Arne Thorersen Svines 1793 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Arne Torers. Degrum 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Arne Tostens. Saltved 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Aslach Larsen Opsal 1788 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Axel Gievelsrud Gievelsrud 1802 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Axel Hanss. Saltved 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Axel Nielss. Berger p Nedre Foss 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Axel Torkilds. Jahr i Dalef. 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Barbro Olsdatter Westbye 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Bastian Thors. Østenbøl 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Bastine Johanne Torersd. Torshaug 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Bent Trulssen Ulsrud 1793 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Berger Arnesen Ødebye 1797 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Berger Halvorsen Rustad 1803 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Berger Olsen Teig 1794 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Bernt Magnuss. Kinck 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Berte Arnesd. Øyby 1792 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Berte Arnesdatter Ruud 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Berte Aslaksdatter Skougbye 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Berte Baalsd. Tejg 1791 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Berte Chrisstoffersd. Holt 1793 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Berte Chrisstoffersd. Degerum 1793 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Berte Chrisstoffersd. Linshus 1794 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Berte Christensdatter Aldermer 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Berte Erichsdatter Solberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Berte Gulbrandsd. Wiidsten 1797 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Berte Halvorsdatter Stolbustad 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Berte Hansd. Brynjulstad 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Berte Hansd. Aarsrud 1787 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Berte Hansd. Mierskouv 1789 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Berte Hansd. Norby Eier 1792 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Berte Hansdatter Børter 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Berte Hansdatter Langscoug 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Berte Jakobsd. Haugsten 1800 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Berte Joensdatter Guslund 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Berte Olsd. Barbøl 1789 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Berte Pedersd. Solberg 1793 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Berte Trulsd. Ulsrud 1787 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Berte Taastensd. Brewiig 1792 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Berte Xtophd. Omberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Bertel Johns. Westby 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Berthe Andersd. Støttum 1803 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Berthe Halvorsd. Dilenkulen 1801 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Berthe Hansd. Hones 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Berthe Hansd. Hagen 1802 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Berthe Hansd. Sollien 1802 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Berthe Harlausd. Østenbøl Ejer 1798 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Berthe Haagensd. Thej Lille 1803 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Berthe Jacobsd. Ovind 1795 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Berthe Johannesd. Wiig 1800 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Berthe Larsd. Spelaas u. Solberg 1800 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Berthe Olsd. Næss 1795 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Berthe Olsd. Hytten i Ytterbøygda 1802 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Berthe Torkildsd. Jaer 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Birgitha Hansdatter Pgaarden 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Birte Andersd. Pederstad p Fields Eye 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Birte Christensd. Fossum 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Birte Clemetsd. Rud p Stranden 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Birte Hansd. Aarsrud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Birte Hansd. Børter 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Birte Hansd. Westby Tangen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Hansd. Field 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Birte Ingebrichtsd. Teig 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Jockumsd. Næs p Hammeren 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Johnsd. Buer 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Birte Jørgensd. Høgaas i Møllerstuen 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Birte Olesd. Saltved 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Birte Olesd. Melgaard 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Birte Olesd. Lindshuus 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Birte Olesd. Wiigs Holtop 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Olesd. Gievelsrud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Olesd. Westby 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Birte Olsesd. Dammerud 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Birte Svends. Jaer i Dalef. 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Birte Torbiørnsd. Kreppa 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Biørulf Halvorsen Finsrud 1800 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Biørulf Hansen P. gaarden 1798 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Boel Pedersd. Nygaard 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Botel Hanssen Sals Eng 1793 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Botol Thorersen Næs 1793 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Brede Oles. Østenbøl 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Brynild Andersen Bye 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Brynild Hansen Sæteren 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Brynild Nilsen Buer 1792 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Baatel Alvsen Slette p Wennevo!! 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Carl Danielsen Jaersejer 1794 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Carl Hansen Ranem 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Carl Peders. Fauli 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Cathrine Gunders. Weggersbraaten p Slette 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Cathrine Hansd. Tolerud 1802 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Cathrine Olsdatter Saltved 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Catrine Jørgensd. Field 1796 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Cecilie Hansen
1803 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Cecilie Karine Holmsen
1802 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Chlemmet Jacopsen Westbye 1789 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Chrestoffer Asbiørns. Mosserud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Chrisstian Hansen Bratfos 1794 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Chrisstian Jonsen Skøyen 1794 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Chrisstoffer Chrisstoffersen Berger 1794 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Chrisstoffer Jenssen Stakerud 1793 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Chrisstoffer Nilsen Rødsiø 1794 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Christen Aldrigmer under Wiig Aldrigmer under Wiig 1803 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christen Anderss. Gedstang 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Christen Aslacksen Bierke 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Christen Bergers. Beckensteen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Christen Christens. Omberg 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Christen Christensen Aldermer 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Christen Christensen Fladebye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Christen Erichsen Presteg!! 1787 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Christen Hansen Børgen 1801 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Christen Hanss. Svarterud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Christen Hanss. Ødeby 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Christen Hanss. Melnæs Braaten p Teig 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Christen Haralds. Tei 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Christen Jensen Fladebye 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Christen Jenss. Weng 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Christen Johansen Degrumpladsen 1803 54 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christen Jørgensen Sekerbøl 1801 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Christen Lars. Melnæs 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Christen Michaels. Giæstang 1796 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Christen Nielss. Sand 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Christen Olsen Brewiig 1787 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Christen Røkaas Røkaas 1803 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christen Syversen Sundbye 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Christen Torersen Næs 1791 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Christen Xtophs. Mungerud 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Christian Christens. Aldrigmeer 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Christian Christens. Grasholt 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Christian Christophersen Rustad 1802 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christian Hans. Græsholt 1795 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Christian Hansen Meli 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Christian Johns. Gudslund p Krogsbøl 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Christian Kiølstad Kiølstad 1803 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christian Larss. Omberg p Stranden 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Christian Larssen Uberud 1794 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Christian Olsen Haraldstad 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Christian Peders Pdg. 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Christian Peders. Bachen 1794 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Christian Torgers. Krogsbøl 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Christian Xtops. Jaer 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Christian Hans Wold Wold 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Christiana Haagensd. Østby 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Christina Christensd. Mysen 1800 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Christina Jacobsd. Østby 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Christina Knudsd. Bøler Ejer i K.b. 1798 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Christine Anonsd. Jaer 1787 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Christine Erichsd. Holt 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Christine Hansd. Tei 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Christine Hansd. Solberg 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Christine Hansd. Hejaas 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Christine Jacobsd. Weng 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Christine Jensd. Jevelsrud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Christine Johanesd. Degerum 1788 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Christine Nielsd. Weng Vestre 1798 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Christine Olesd. Fløta 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Christine Olsd. Tarm 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Christine Pedersd. Melnæs 1803 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Christine Tarvaldsd. Sylaas 1797 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Christoffer Jacobs. Weng 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Christoffer Næs, paa Hammeren Næs, paa Hammeren 1803 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christoffer Pedersen Fladeby 1797 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Christopher Alvs. Sundby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Christopher Anderss. Østenbøl 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Christopher Augustenejer Raanes 1788 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Christopher Biørulfs. Røsiø 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Christopher Christophers. Stakke!! 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Christopher Enersen Tobbel 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Christopher Erichs. Lindshuus 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Christopher Erichs. Rachestad 1806 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Christopher Hansen Kaatterud 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Christopher Hansen Fossum 1800 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Christopher Hanss. Long 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Christopher Jensen Bøler J Dalefierding. 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Christopher Jonsen Berger 1789 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Christopher Larsen Breviig 1791 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Christopher Nielsen Hostad 1798 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Christopher Olsen Mysen 1799 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Christopher Olsen Ruug, paa Stranden 1803 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Christopher Thalvars. Soljaas 1796 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Christopher Tordsen Ødebye 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Christopher Tordsen Fossum 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Christopher Tordsen Rachestad 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Christopher Taastensen Widjl!! 1787 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Dorothea Tarvaldsd. Nordlie u Thorshaug 1800 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Dorte Hansd. Ødeby 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Dorte Jensd. Weng 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Dorte Jensd. Krogstad 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Dorte Jensdatter Wennevold 1792 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Dorte Magnusd. Smestad 1793 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Dorte Olsd. Ødebye 1793 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Dorte Pedersd. Stangs Tangen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Dorte Tostensd. Tejg 1799 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Dorthe Christensd. Orderud 1801 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Dorthe Halstensdatter Rustad 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Dorthe Hansd. Egeberg 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Dorthe Jensd. Degnæs 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Dorthe Johannesd. Slette 1800 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Dorthe Johnsd. Kopaas 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Dorthe Nielsdatter Berger 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Dorthe Olsdatter Westbye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Dorthe Pedersdatter Kiend 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Dorthe Taraldsd. Barbøls Skrabben 1802 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Dorthe Thorsd. Rud, Synd 1806 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Dorthe Tronsd. Bierkepladsen 1803 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Dorthe Xstiansd. Bekkensteen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Dorthe Karen Hansd. Mysen 1795 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Daarte Hansd. Norbye 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Daarte Johansd. Omberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Daarte Olsdatter Skiønhoug 1788 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Daarthe Hansd. Fosser 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Daarthe Olsd. Skjelberheja 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Daarthe Torvalsd. Hejerdal 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Einer Hansen Stubrud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Einer Hanss. Gestang 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Einer Johanniss. Omberg 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Einer Jorgens. Kiersrud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Einer Jørgensen Søljaas 1802 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Einer Oles. Skøjen 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Einer Peders. Omberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Einer Torersen Fossum 1803 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Einer Torgers. Krogsbøl 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ejner Agustenesen Syndbye i D.f. 1797 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ejner Chrisstoffersen Aldrimer 1793 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ejner Halvorsen Bhøler 1792 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ejner Jonsen Rud 1787 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ejner Nilsen Hejer 1788 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Elen Chrisstoffersd. Rudstad 1797 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Elen Gundersdatter Siccerbøl 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Elen Hansd. Ersrud 1795 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Elen Olsdatter Giestang 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Elen Povelsdatter Hvidsten 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Elen Simonsd. Kongel 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Elen Torersdatter
1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Elen Maria Hartvigsd. Orderud 1794 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Eli Erichs. Dammerud 1793 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Eli Gundersd. Stangs E 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Eli Hansd. Sikkebøl 1802 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Eli Johanesd. Glende 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Eli Pedersd. Wold 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Eli Pedersd. Fladeby ejer 1797 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Eli Tarvaldsd. Syliaas 1800 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Eli Tostensd. Brevig 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Eli Xstoffersd. Omberg 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Elias Jonsen Grav 1800 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ellen Andersd. Fosser 1806 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Ellen Christensd. Sillebøl 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ellen Christophersd. Norum p Fossum 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ellen Gulbrandsd.
1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ellen Olesd. Jaer 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Elli Pedersd. Lia 1795 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Else Jensd. Kiepperudpladsen 1803 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Else Kasbersd. Fossum 1799 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Else Knudsd. Brevig Øgarden 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Else Olsd. Bhøler 1793 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Else Pedersdatter Vennevold 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Else Maria Amundsd. Støttum 1799 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Ener Gutormsen Rachestad 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Engebor Jensdatter Nygaard 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Engebor Johanesdatter Opsal 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Engebor Olsdatter Gievig 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Engel Marie Røder
1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Enger Olsdatter Tuchebøl 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Engerie Olsdatter Solberg 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Eric Sivers. Beckenstein 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Erich Amunds. Hoxten 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Erich Anders. Westbye 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Erich Axelsen Øgaard 1806 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Erich Christens. Rud i Dalef. 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Erich Christophersen Gulhoug 1789 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Erich Erichs. Hoelsviga 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Erich Halvorsen Saltved 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Erich Hans. Borgen 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Erich Hanssen Brewiig 1794 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Erich Jenss. Opsahl 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Erich Larss. Fladeby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Erich Michels. Tei 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Erich Ols. Østby 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Erich Ols. Holstad 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Erich Olsen Krogstad 1801 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Erich Pedersen Pettersrud 1800 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Erich Pedersen Sand 1801 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Erich Pouvelsen Sikerbøl 1788 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Erich Svends. Mysen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Erich Tostensen Field 1801 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Erich Xstoffersen Wiig 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Erik Larsen Ovind 1803 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Eskild Rødsiøe-Saugen Rødsiøe-Saugen 1803 46 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Even Arnes. Skøjen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Even Olsen Teig 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Even Pedersen Jahr 1798 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ewen Jørgensen Saltwedt 1793 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Fridrich Larsen Sundbye 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Giertrud Simensdatter Sand 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gjertrued Petronelle Leth
1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Goro Johanesd. Siylaas 1793 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Goro Olsdatter Krogsbøl 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Goro Siversd. Gestang 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gorod Olsdatter Saltved 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gregers Lucass. Eersrud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Grete Hansd. Schie i Møllerstuen 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Gudmund Lars. Uberued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Gulbiør Erichsd. Ovind 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Gulbrand Anders. Vendevold 1796 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gulbrand Arnesen Skøyjen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Gulbrand Christophers. Narrestad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gulbrand Ejnersen Hoenæs 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Gulbrand Gunders. Haugstuen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Gulbrand Halvorsen Witsten 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Gulbrand Halvorsen Delen Eng. 1792 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Gulbrand Hanss. Huenæs 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gulbrand Larssen Widsten 1794 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Gulbrand Mierskow Mierskow 1803 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Gulbrand Olsen Bøler paa Næsset 1803 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Gulbrand Sivers. Schiønhaug p S. Bye 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gulbrand Xtophs. Hvidsten 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Gullich Hermansen Soelberg 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Gunder Biørulfs. Rødsiø 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gunder Christophers. Buer 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunder Christophers. Stang 1791 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Gunder Einers. Sikkerbøl 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunder Haagens. Opsalh 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Gunder Jacobsen Hougsten 1803 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Gunder Johannesen Fladebye Ejer 1800 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Gunder Johanniss. Børgen 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunder Jonsen Smaadal 1794 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Gunder Knuds. Buer 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Gunder Larsen Gjestang 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Gunder Njelsen Egeberg 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Gunder Oles. Melgaard 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gunder Olsen Moe p: St. ?? 1797 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Gunder Pedersen Lansskoug 1801 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Gunder Xstophersen Kiølstad 1795 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Gunder Aarsrud Aarsrud 1803 48 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Gunhild Gregersd. Ersrud 1803 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Gunhild Hansd. Bøler 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Gunil Amundsd. i Prestegaard. 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Gunil Andersd. Fauli 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Gunil Andersd. Ubberud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Gunil Asbiørnsd. Madsrud p V. Ovind 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gunil Bergersd. Beckensten p Krogstad 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Gunil Christophersd. Hviidsteen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Gunil Christophersd. Omberg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Gunil Gulbrandsd. Ødeby 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunil Halvorsd. Østre Tobel 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunil Hansd. Rudstad ved Lyseren 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunil Hansd. Tosdal 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Gunil Hansd. Svarterud 1794 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Gunil Hanstensd. Bjerke 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Gunil Henrichsd. Waslestad 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Gunil Jørnsdatter Næs 1793 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Gunil Larsd. Holleryst p Opsahl 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Gunil Larsd. Fladeby 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Gunil Olesd. Westby 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunil Olesd. Mysen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Gunil Olesd. Opsahl 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Gunil Rasmusd. Berg p Brevigs Eye 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Gunil Rasmusd. Kokkerud p Østby 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Gunil Svendsd. Mysen 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Gunil Sæbiørnsd. Omberg 1791 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Gunil Willumsd. Berger 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Gunild Amundsd. Svinæs 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Gunild Amundsdatter Nordbye 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Gunild Andersd. Sikebøl 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Gunild Chrisstiansd. Qvernstuen i Ytt. 1794 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Gunild Johanesd. Holt 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Gunild Kjelsd. Ubberued 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Gunild Larsd. Ovind 1802 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Gunild Olsd. Tangen 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Gunild Olsd. Sundbye 1803 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Gunild Olsdatter Krogstad 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Gunild Olsdatter Nygaard 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gunild Olsdatter Dalen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Gunild Pedersd. Raanes 1789 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Gunild Thoresd. Westbye Mølerstuen 1797 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Gunild Xstoffersd. Rue 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Gunild Xstoffersd. Stubberud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Gunner Ols. Syljaas 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Gunner Tarvalsen Sylaas 1788 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Gunnil Johannesd. Raanæs u. Ubberud 1800 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Gunnil Jørgensd. Ungersnæs 1800 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Gunnil Larsd. Kiersrud 1799 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Gunnil Nielsd. Huusebye 1796 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gunnild Amundsd. Myra 1795 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Gunnild Andersdatt. Bye 1806 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Gunnild Casparsd. Fossum 1796 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gunnild Didrichsd. Stubberud 1795 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Gunnild Gulbrandsd. Vitsteen 1796 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gunnild Hansd. Østenbøll 1806 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Gunnild Jacobsd. Tysdahl 1796 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gunnild Johannesd. Ungersnæss 1795 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Gunnild Johansd. Præsteg. 1806 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Gunnild Nielsd. Kiersrud 1801 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Gunnild Olsd. Høgaas 1795 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Gunnild Olsdatter Hoelstad 1796 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Gunnild Dorothea Holmsen
1800 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Gunuld Andersen Hobbel 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Guri Gulbrandsd. Honæss 1796 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Guri Haagensd. Gestang 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Halsten Christens. Sundby i Dalefierd. 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Halvor Amundsen Venevold 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Halvor Amundsen Tejg 1793 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Halvor Anders. Lotterud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Halvor Andersen Bye 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Halvor Andersen Opsal ejer 1797 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Halvor Bergers. Glomma p Tøsdal 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Halvor Biørulfs. Røsiø 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Halvor Clemets. Rud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Halvor Engebrethsen Boruud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Halvor Erichs. Mysen 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Halvor Grav, under Wiig Grav, under Wiig 1803 52 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Halvor Halvorsen Østenbøl 1801 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Halvor Hansen Wiigs Eye p Saltved 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Halvor Hanss. Aarsrud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Halvor Hanssen Bøler 1788 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Halvor Helgesen Næs 1789 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Halvor Jenss. Stang 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Halvor Johannessen Omberg 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Halvor Johns. Skøjflytten 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Halvor Knuds. Brevig Ødegaarden 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Halvor Larsen Solberg 1787 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Halvor Larsen Børgen 1797 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Halvor Larsen Nyegaard 1799 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Halvor Oles. Solestad 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Halvor Persen Opsal 1803 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Halvor Solbostad under Østenbøl Solbostad under Østenbøl 1803 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Halvor Steffensen Rue 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Halvor Swends. Rudstad 1791 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Halvor Tarvalsen Thoshoug 1798 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Halvor Thorers. Næss 1796 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Halvor Torers. Long p Krogsbøl Eye 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Halvor Torers. Torshaug 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Halvor Tostens. Torderud p Bøhler Eye 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Abrahamsen Sandbekken 1802 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Amunds. Teig p Svinæs 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Hans Amundsen Fossum 1797 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Amundsen Ødebye 1797 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Anders. Rud p Hammeren 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Hans Anders. Rustad 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Andersen Weng 1788 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Hans Andersen Sulerud 1803 49 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Anderss. Houg 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Anderss. Lotterud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Anderssen Ødebye 1793 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Arnesen Skøyen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Hans Arnesen Boerud 1793 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Axels. Berger 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Axels. Gevig p Mysen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Biørulfs. Røsiø 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Chrisstoffersen Omberg 1793 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Christensen Bøler Eng!! 1787 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Hans Christiansen Kiølstad Ejer 1801 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Hans Christiansen Kielgaard 1803 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Christoffers. Karlstad 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Christophers. Petersrud p Gudzlund 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Christophers. Norbye 1791 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Hans Christophersen Opsal 1801 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Hans Clemets. Østenbøl 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Hans Clemets. Østby 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Hans Danielsen Saugstuen 1793 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Einers. Sikkerbøl 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Hans Einersen Ringstad 1803 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Ejnersen Saltwedt 1793 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Gabrielsen Tangen 1789 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Hans Gulbrandsen Westbye P.gaarden 1798 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Hans Gunders. Brevig 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Hans Gundersen Hougsten 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Hans Gundersen Rud 1788 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Hans Halvors. Padderud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Hans Halvorsen Tuchebøl 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Halvorsen Brewig 1803 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Hans. Westby Tangen 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Hans. Fhoss 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Hans. Mysen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Hans Hansen Foss 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Hans Hansen Møllerstuen 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Hans Hansen Sundbye 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Hans Hansen Tej 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Hansen Meli 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Hans Hansen Mierskoug 1789 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Hans Hansen Glommen Østre 1803 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Hanss. Kaaterud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Hanssen Taabel 1792 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Hans Hejer Hejer 1803 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Hvidsten Hvidsten 1803 45 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Haagensen Hellerued 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Hans Ingebretsen Buer 1795 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Iversen Klokkerud u. Prestegaarden 1798 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Hans Jacobsen Omberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Hans Jens. Wennevold 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Hans Jensen Degnæs 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Hans Jensen Omberg 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Hans Jenss. Westby Ødegaarden 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Jenss. Krogstad 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Jenss. Smedstad 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Hans Joens. Westbye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Hans Johannesen Tarm 1801 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Hans Johanniss. Hougsteen 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Hans Johans. Dægrum 1795 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Johns. Slora p Norby Eye 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Johns. Brevig 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Jonsen Aarsrud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Hans Jonsen Swarterud 1797 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Jørgensen Saltwedt 1797 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Knuds. Bye 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Larsen Solberg 1789 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Hans Larss. Fladeby 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Larssen Holt 1792 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Hans Lucass. Eersrud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Hans Nielsen Ringstad 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Nielsen Tonerud 1795 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Nielsen Egeberg Tangen 1798 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Hans Nielsen Rødsiø 1800 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Hans Nielss. Bogerud p Dehlen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Hans Njelsen Mulrud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Hans Oles. Jaer 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Hans Oles. Børgen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Oles. Wiigs Qvernstuen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Hans Ols. Klinkenberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Ols. Egeberg E. 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Ols. Lenestad 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Ols. Skjønhoug 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Ols. Rue 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Hans Olsen Saltved 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Hans Olsen Long 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Olsen Miønlie 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Olsen Gevig 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Olsen Buer 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Olsen Andersrud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Olsen Glende 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Hans Olsen Develsrud 1788 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Hans Olsen Foss i Ytterb. 1794 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Hans Olsen Flan p. Solbergejer 1794 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Hans Olsen Taabel, vestre 1797 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Olsen Berger i Ytterb. 1800 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Hans Olsen Field 1801 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Hans Olsen Stubberud 1806 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Hans Olsen Gran 1806 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Hans Pauls. Næs p Hammeren 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Peders. Slette 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Peders. Giestang 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Peders. Bjerkeland 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Hans Peders. Dam 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Hans Pedersen Bach 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Hans Pedersen Fossum 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Hans Pedersen Solberg 1793 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Persen Monsrud 1802 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Hans Rasmusen Heiaas 1800 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Hans Rasmuss. Berget p Brevig Eye 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Rasmussen Stang 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Hans Rasmussen Syndbye 1793 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Hans Rasmussen Tysdahl 1795 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Stephens. Ruud 1795 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Svends. Skinfeldrud 1796 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Svendsen Bøhler 1801 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Hans Syversen Guslund 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Hans Sørensen Næs 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Hans Thalvarsen Barbøl E. 1796 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Hans Thorersen Hunes 1792 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Hans Thoresen Fossum 1799 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Hans Thors. Degrum 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Hans Thorsen Husebye 1795 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Torbiørns. Kreppa 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Hans Tordsen Venevold 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hans Torers. Melnæs Saugstuen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Torers. Fladebydalen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Torers. Torshaug 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Hans Torgers. Bøhler p Næsset 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Torkilds. Vendevold 1796 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Hans Trons. Børter 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Hans Trulsen Ulsrud 1787 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Hans Trulsen Øyby 1792 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Hans Taastensen Kienslie 1794 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Hans Uldrichsen Rachstad 1797 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Hans Willumsen Møllerstuen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Hans Xstoffersen Kaaterud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Hans Xstophers. Bøhler 1795 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Hans Østbye Østbye 1803 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Haral Olssen Boerud 1793 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Harald Christophers. Gran p Sundbye Tejen 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Harald Jacobs. Huseby 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Helene Eriksd. Brevig 1800 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Helene Nilsd. Mierskouv 1792 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Helene Thorsd. Ruug, paa Hammeren 1803 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Helle Hansdatter Knatterud 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Helvig Christensd. Grav 1799 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Helvig Larsd. Holth 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Helvig Larsd. Thosug 1788 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Helvig Nielsd. Tysdahl E. 1796 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Helvig Njelsd. Berger 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Helvig Olsd. Gievelsrud 1796 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Helvig Olsd. Saltwed 1797 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Helvig Paulsdatter Næss 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Helwig Hansdatter Brewig 1787 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Helwig Olsd. Saltvedt 1797 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Henrich Jensen Ulsrud 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Hogne Christophersen Østenbøl 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Holm Chlemets. Østby 1792 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Holm Hansen Soelberg i Ytterb. 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Holm Hansen Xvejen 1789 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Holm Hansen Buer 1798 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Holm Hansen Bøler i Dals fierding. 1801 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Holm Holmsen Børter 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Holm Johannesen Bye 1799 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Holm Nielss. Rachestad 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Holm Olsen Tukebøl 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Holm Olsen Melnes 1793 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Holm Olsen Tejg, Nordre 1797 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Holm Peders. Sullerud p Hobel 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Holm Svensen Rudstad i Ytt. 1794 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Holm Thorersen Svines 1799 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Hovel Embretsen Børgen 1794 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Hovol Hovolsen Sillebøl 1800 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Howol Olssen Tejg 1793 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Haachine Andersd. Borud 1806 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Haagen Engbrets. Tei 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Haagen Hansen Gieviig 1792 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Haagen Olsen Tej 1803 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Haagina Hansd. Heye 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Haagina Knudsd. Soelberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Haagina Poulsd. Ringstad 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Haagine Andersd. Boerud 1789 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Haagine Clemetsd. Østenbøl 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Haagine Ejnersd. Kotterud 1793 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Haagine Greesd. Ersruud 1796 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Haagine Hansd. Westbye 1791 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Haagine Jacobsd. Bøhler 1796 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Haagine Johanesd. Corsweien 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Haagine Olesd. Melnæs 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Haagine Olsd. Børter 1794 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Haagine Pedersd. Krogsbøl 1794 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Haagine Thoresd. Hoenæs 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Haaginne Olsd. Skaane 1801 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Haakine Hansd. Hejaas 1788 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Haakine Thorersd. Durud 1802 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ingbor Olsd. Foss øvre i Ytt. 1797 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Inge Maria Pedersd. Møllerstuen 1800 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ingebor Christophersd. Kamprud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ingebor Clemetsd. Østbye 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ingebor Colbiørnsd. Svarterud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ingebor Einersd. Huseby 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ingebor Erichsd. Weng 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Ingebor Gundersd. Kaaterud Ødegaarden 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ingebor Hansd. Tingstad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ingebor Holmsdatter Wiig 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Ingebor Jacobsd. Glomma 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ingebor Jacobsd.
1795 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Ingebor Jacobsdatter Mysen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Ingebor Jensd. Hagen 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ingebor Johnsd. Mysen 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ingebor Jonsd. [Kors] vejen 1793 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ingebor Larsd. Kolleryst 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ingebor Nielsd. Støttem 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ingebor Njelsd. Berger 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ingebor Olesd. Linshuus 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ingebor Olesd. Knaterud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ingebor Olesd. Wiigs Qvernstuen 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ingebor Olsd. Rudstad 1787 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ingebor Torersd. Melnæs Saugstuen i Langerud 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ingebor Xtophd. Kamperud 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ingebor Marie Kieldsd. Ubberud Ejer 1798 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ingeborg Andersd. Sullerud 1797 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ingeborg Christoffersd. Opsal 1797 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ingeborg Christophersd. Kiølstad 1789 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Ingeborg Christophersd. Rustad 1803 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Ingeborg Gulbrandsd. Græsholt 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ingeborg Halvorsd. Støttumpladsen 1803 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Ingeborg Hansd. Houen 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ingeborg Hansd. Mjerskov 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ingeborg Hansdatter Rannem 1792 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ingeborg Johansd. Haabbel 1801 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Ingeborg Jonsd. Tangen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ingeborg Larsd. Skøj 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Ingeborg Nielsd. Nordby 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ingeborg Nielsd. Berg 1803 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Ingeborg Olsd. Rakkestad 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ingeborg Paulsd. Vigs E. 1796 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ingeborg Svendsd. Skindfeldrud 1803 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Ingeborr Christopersd. Ovind 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ingebricht Ivers. Teig 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ingebricht Larss. Westby 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ingebrigt Jørgensen Rakstad 1800 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Inger Amundsdatter Sundbye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Inger Andersd. Lotterud 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Inger Arnesd. Wiig 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Inger Chrestoffersd. Pettersrud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Chrisstensd. Modelen 1792 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Inger Chrisstiansd. Bhøler E. 1792 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Inger Christensd. Skouen p Fladeby 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Inger Christoffersd. Omberg 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Christophersd. Kiønslie paa Stranden 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Inger Christophersd. D: Fladebyd. 1791 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Inger Christophersd. Bhøler i D.f. 1792 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Inger Gudmundsd. Degrum 1798 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Inger Gulbrandsd. Ødebye 1800 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Inger Halvorsd. Gievelsrud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Inger Halvorsd. Wennevold 1806 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Inger Hansd. Bøller 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Hansd. Breviig 1789 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Inger Hansd. Buer 1800 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Inger Haraldsd. Teig 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Inger Jacobsd. Sikkebøl Ejer 1798 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Inger Jensd. Bøhler i Dalefierd. 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Inger Jensd. Dægnæs 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Jochumsd. Mysen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Inger Johannesd. Linshus 1800 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Inger Johannisd. Omberg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Inger Johansdatter Melnes 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Inger Jonsd. Skiønhoug 1788 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Inger Michelsd. Øgaarden 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Nielsd. Hellerud under Westbye 1803 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Inger Olesd. Opsahl 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Inger Olesd. Wiigs Qvernstuen 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Inger Olesd. Skou p Østby Eye 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Inger Olesd. Melnæs 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Inger Pedersd. Guslund 1796 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Inger Rasmusd. Berg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Inger Rasmusd. Tysdal 1787 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Inger Rasmusd. Tysdal 1789 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Inger Saxesd. Huserud 1788 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Inger Syversd. Fyndsruud 1796 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Inger Torersd. Huenæs 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Inger Xstoffersd. Fladebye 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Inger Maria Krogsbøl Krogsbøl 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ingerie Haraldsdatter Tosdal 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ingerie Jonsdatter Jaer 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Isaack Fremming Hartvig 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Iver Einersen Sikkebøl 1796 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Iver Larsen Sunbye paa St. 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Iver Thorersen Næss 1796 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Iver Torgersen Heyaas 1795 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Iver Torkelsen Giestang 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Iwer Christensen Holt 1791 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg

No comments: