Monday, March 5, 2007

Enebakk mini 2 1755-1806 Konfirmasjon J-Å

Fornavn Etternavn Gard År Nr Lenke
Jacob Amundsen Haabel 1793 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Jacob Anders. Fladeby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Jacob Christens. Durue 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Jacob Christophers. Wiigs Tangen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Jacob Christophersen Omberg 1791 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Jacob Erichs. Ovind 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Jacob Hans. Hoen 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Jacob Hansen Duerud 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jacob Hovelsen Jaer 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Jacob Howelsen Bhøler Engen 1794 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Jacob Jansen Sans ejer 1792 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Jacob Jens. Tukebøl 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Jacob Johanesen Wiig 1792 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Jacob Johanniss. Børgen 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Jacob Lars. Langbraaten 1806 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Jacob Larss. Linderud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Jacob Mysen Mysen 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Jacob Nielsen Jaer 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jacob Nielss. Glomma 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Jacob Nilsen Jaer 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jacob Nilsen Jaer 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jacob Olsen Jaer 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Jacob Simensen Sand 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jacob Tostens. Solberg 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Jacobea Pedersd. Tarm 1794 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Jacop Hansen Nosa 1788 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Jakob Jakobsen Egebergdalen 1799 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Jakob Johannesen Mysen 1800 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Jakob Reiersen Nordre Brevig 1798 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Jakob Reiersen Brevig 1799 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Jens Amunds. Støttum, Lille 1796 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Jens Anders. Fladeby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Jens Andersen Biøneholt 1797 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Jens Anderss. Kamphuus p Dehlen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Jens Anderssen Sullerud 1794 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Jens Arnes. Stubberud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Jens Embretsen Fladeby 1797 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Jens Erichs. Gevig 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Jens Gundersen Tobel 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Jens Halvorsen Killerud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Jens Hansen Solberg 1787 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Jens Hansen Holtop 1801 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Jens Hanss. Huenæs 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Jens Ivers. Melnæs Saugstuen p Tuckebøl 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Jens Jenss. Braaten p Huserud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Jens Johans. paa Stang 1796 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Jens Johansen Weng 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Jens Johns. Aarsrud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Jens Lars. Jaers E. 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Jens Mognsen Dhelenejer 1794 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Jens Olsen Næs paa Hammeren 1799 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Jens Pauls. Haseed?? 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Jens Paulsen Østbye 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Jens Pedersen Bierkeland 1797 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Jens Rasmussen Wenjabøl 1802 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Jens Syversen Fynserud 1793 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Jens Thorersen Krogstad 1797 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Jens Torkilds. Jaer i Dalef. 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Jens Torkilds. Wenevold 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Jesper Povelsen Ulsrud 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Jochum Hanssen Omberg 1797 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Joen Christoffers. Falla 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Joen Johans. Kong 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Amundsd. Støttum 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johane Amunsd. Fosum 1792 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Johane Andersdatter Tysdal 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Johane Axelsd. Gjevig 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Chrisstiansd. Krogsbøl 1791 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Johane Christophersd. Myra 1787 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Johane Christophersd. Linshus 1791 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Johane Engebrethsdatter Ringstad 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Johane Erichsd. Guldhoug 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Johane Gabrielsd. Tangen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johane Gulbrandsd. Dælen 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Gundmundsdatter Tangen 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Johane Halvorsd. Kilderud 1794 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Johane Halvorsdatter Brevig 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Johane Hansd. Hejer 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Hansd. Brevig, vestre 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Johane Hansd. Solberg 1788 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Johane Hansd. Bierke 1797 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Johane Helgesd. Næs 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Johane Holmsd. Børther 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johane Jacobsd. Hougsten 1797 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Johane Johanesd. Skøjbye 1787 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Johane Johanesd. Østbye 1793 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Johane Jonsd. Ødegaarden 1789 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Johane Jørgensd. Prestegaarden 1788 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Johane Kielsdatter Berget 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Johane Knutsd. Ødegaarden 1792 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Johane Nilsd. Stang 1794 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Johane Nilsdatter Rødsie 1797 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Johane Olsd. Melnæs 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Johane Olsd. Tei 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Johane Olsd. Buer 1788 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Johane Olsd. Kielderud 1789 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Johane Olsd. Østenbøl ejer 1797 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Johane Peders. Lie 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Johane Pedersd. Huserud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Pedersd. Egeberg 1789 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Johane Simonsd. Rue 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Tarvalsd. Sylaas 1793 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Johane Thorsdatter Krogstad 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johane Trulsd. Ulsrud 1792 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Johane Marja Biorn
1791 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Johanes Anders. Sulerued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Johanes Bertelsen Saltved 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Johanes Chrisstoffersen Kiølstad 1793 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Johanes Christensen Sillebøl 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Johanes Erichsen Mysen 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Johanes Gulbrandsen Wiidsten 1793 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Johanes Gundersen Gjevig 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johanes Hans. Kotterud 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Johanes Hansen Børgen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johanes Hansen Hagen 1790 OK http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Johanes Ingebretsen Prestegaa!! 1787 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Johanes Jons. Fløten 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanes Jons. Bergskov 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanes Knutsen Solberg 1788 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Johanes Larsen Foss 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Johanes Magnusen Smeedstad 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Johanes Ols. Næs 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Johanes Olsen Norbye 1791 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Johanes Olssen Buer 1793 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Johanes Pedersen Bye 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Johanes Pedersen Sørlie 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Johanes Petersen Wiig 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johanes Rasmusen Tysdal 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Johanes Sæbiørnsen Omberg 1794 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Johanes Jonasen
1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Johann Nielss. Rackestad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Johanna Johannesd. Mysen 1796 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johanne Amundsd. Sundbye 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johanne Amundsd. Haugsteen 1795 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Johanne Andersd. Østre Tobel 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johanne Andersd. Tysdal 1798 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Johanne Bergersd. Skøyen 1796 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johanne Christophersd. Omberg p Stranden 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Johanne Danielsdatter Rud paa Y: 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Johanne Halvorsdatter Holt 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Johanne Halvorsen Kielderud 1801 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Johanne Hansd. Mullerud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johanne Hansd. Brevig p Teig 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanne Hansd. Soelberg i Yttb. 1796 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johanne Haraldsd. Sundbye - Tejen 1802 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Johanne Iversd. Klokkerud und. Pstg. 1795 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Johanne Jacobsd. Tuckebøl 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Johanne Jacobsd. Hauen p Barbøl 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanne Jensd. Næs 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanne Johns. Aarsrud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johanne Johnsd. Bilit p Orderud Eye 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Johanne Jonsd. Saltved 1803 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Johanne Larsd. Padderud 1796 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johanne Nielsd. Rackestad 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johanne Olesd. Barbøl 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Johanne Olesd. Skilbergejer 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johanne Olsd. Bierke 1798 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Johanne Pedersd. Bach 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Johanne Rasmusdatter Gevig 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Johanne Svendsd. Næs i Ytterbøygden 1798 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Johanne Thorersd. Gievelsrud 1800 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Johanne Thorersd. Fladebye 1803 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Johanne Torersd. Huserud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Johanne Torgersd. Bøhler p Næsset 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Johanne Torstensd. Mysen 1803 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Johannes Abrahams. Sandbakken 1795 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Johannes Andersen Brewig Søndre 1803 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Johannes Anderss. Fladeby 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Arnes. Skøjen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Johannes Bentsen Langskoug 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Johannes Christensen Modellen 1795 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Johannes Christophers. Hvidsteen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Johannes Ellevsen Norby 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Johannes Evens. Torderud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Fredriksen Saugstuen 1803 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Johannes Gulbrandsen Hvigsten ?? 1800 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Johannes Gunders. Hougsteen 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johannes Hans. Mierskoug 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johannes Hans. Boru 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johannes Hansen Rannem 1802 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Johannes Hanss. Weng 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Johannes Hanss. Rudstad 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Jørgens. Kiepperud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johannes Jørgens. Kiersrud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johannes Jørgensen Saltvet 1800 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Johannes Krogsbøl-Hougen Krogsbøl-Hougen 1803 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Johannes Larsen Raannæss 1796 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johannes Larss. Linderud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Nielsen Dalel ?? 1799 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Johannes Oles. Ubberud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Johannes Oles. Langsscoug 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Paulsen Scura 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Johannes Peders. Raanæs p Næs 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Johannes Poulsen Smaatta 1802 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Johannes Rasmuss. Egeberg 1796 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Johannes Torers. Hobel 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Johannes Xtians. Svinnæss 1806 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Johannes Halvors Padderud p N. Brevig 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Johannes Thors. Fladebye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Johannis Christens. Ulsrud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
John Amunds. Sundby 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
John Arnes. Hubberud p Jahr Eye i Dalef. 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
John Christensen Jevig Hytten 1796 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
John Halvorsen Guslund 1796 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
John Hanss. Hejer 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
John Jenss. Aarsrud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
John Johns. Gudzlund i Prstgrd. 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
John Oles. Bøhler 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
John Peders. Taabel Vestre 1806 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
John Torers. Degrum 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
John Torkilds. Jaer i Dalef. 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
John Tostens. Saltved 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
John Villumsen Grav 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Jon Andersen Mysen 1795 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Jon Axelsen Jevig 1795 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Jon Christensen Dalen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Jon Erichsen Smaatta 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Jon Gulbrands. Sulerud 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Jon Halvorsen Ruud 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Jon Hansen Jaer 1791 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Jon Iwersen Klokerud 1792 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Jon Jonsen Saltved 1803 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Jon Larsen Sollberg 1787 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Jon Larsen Bøler i Dalefierdingen 1802 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Jon Olsen Ungersnæs 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Jon Persen Solberg 1802 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Jon Thorsen Norbye 1795 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Jon Thorsen Møllerstuen 1795 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Jon Trulsen Øyby 1792 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Jon Taastens. Titut 1793 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Jorgen Halvors. Thon p Eersrud 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Jorgen Jonsen Huserud 1798 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Jøran Christensd. Teig 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Jøran Christensdatter Ødebye 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Jørgen Amundsen Tejg 1797 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Jørgen Gulbrands. Nosa p Sullerud Eye 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Jørgen Halvorsen Næs 1789 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Jørgen Jørgensen Tharm 1799 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Jørgen Oles. Solestad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Jørgen Syversen Pgaarden 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Jørgen Thorersen Westbye 1803 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Jørine Gulbrandsd. Rakkestad 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Karen Christensd. Dehlen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Karen Halvorsdater Ruud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Karen Hansd. Hejer 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Karen Hansdatter Næss 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Karen Hansdatter Buer 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Karen Haraldsdatter Rudstad 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Karen Henrichsdatter Eersrud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Karen Holmsd. Ringstad 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Karen Jons. Jaer 1799 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Karen Knudsd. Hagen p Næsset 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Karen Larsd. Gudzlund 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Karen Larsdatter Mungerud 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Karen Leth
1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Karen Olesd. Jørnerud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Karen Olsdatter Mysen 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Karen Røder
1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Karen Torbiørnsdatter Melness 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Karen Torersd. Hobel 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Karen Østensdatter Torshoug 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Kari Andersd. Holt 1791 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Kari Andersd. Fields-Fløten 1803 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Kari Bergersd. Weng 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Kari Bergersd. Smedserud 1793 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kari Bergersd. Ringstad 1793 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kari Brynildsd. Bileth 1806 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Kari Chrisstensd. Støttum 1797 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Kari Christophersd. fra Schie p Støttem 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Kari Didrichsd. Egeberg 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Kari Ejnersd. Spanien 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Kari Gudbrandsd. Bøler 1803 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Kari Halvorsd. Roligheden p Tøsdal 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Kari Halvorsd. Soelberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Kari Halvorsd. Syllebøl 1797 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Kari Hansd. Guldhaug 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Kari Hansd. Bøler 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Kari Hansd. Saltved 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Kari Hansd. Honæs 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Hansd. Østbye 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Hansd. Børgen 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Kari Hansd. Lund BerskauE 1796 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Kari Hansd. Ruud 1801 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kari Iversd. Linxhus 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Jacobsd. Stang 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Kari Jacobsd. Tystal 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Kari Jensd. Weng 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Jensd. Stammeruud 1796 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Kari Knudsd. fra Nordbye 1795 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Kari Larsd. Tej 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Larsd. Rypa 1789 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Kari Larsd. Tukebøl ejer 1797 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Kari Larsd. Gievig 1799 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kari Michelsd. Norbye 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Kari Monsd. Taabel 1793 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kari Nielsd. Monsrud 1803 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Kari Njesld. Tangen 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Kari Olesd. Bierke 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Kari Olesd. Langeli 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Kari Olesd. Holestad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Kari Olsd. Oui 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kari Olsd. Norbye 1793 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kari Olsd. Melnes 1793 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kari Olsd. Krogstad 1803 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Kari Olsdatter Melnes 1792 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Kari Paulsd. Lystad 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Kari Paulsd. Smaatta 1796 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Kari Pedersd. Stangstangen 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Kari Pedersd. Ødebye 1796 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Kari Rasmusd. Tystal 1794 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Kari Simensd. Støttum 1801 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kari Svendsdat. Schinfeldrud 1806 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Kari Thoresd. Fladebye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Kari Thoresd. Hones 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Kari Thoresd. Kielsrud 1801 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kari Thorsd. Norbye 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Kari Torkildsd. Rustad 1795 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Kari Tostensd. Saltved 1803 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Karin Gulbrandsd. Rødssiø 1799 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kiel Holms. Børter 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Kiersti Asbiornsd. Maserud 1788 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Kiersti Sywersd. Bilet 1787 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Kiersti Torkelsd. Wennevold 1792 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Kierstie Gundersd. Tobbel, østre 1799 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kirsten Andersd. Wiig 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Axelsd. Gevig 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Kirsten Christophersdatter Bøler 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Kirsten Christophersdatter Brevig 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Kirsten Gulbrandsd. Bierke 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Hansd. Bøhler i Dalef. 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Holmsd. Saltved 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Johannisd. Nygaard p Hvidsteen Eye 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Pedersd. Dam p Fladeby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Kirsten Pedersdatter Toshoug 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Kirsten Torersd. Huserud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Kirsten Truelsd. Bøhler i Dalef. 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Kirsti Christensd. Dehlen 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Kirsti Christofersd. Norum 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Kirsti Didrichsd. Bjerke 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Kirsti Hansd. Jensrud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kirsti Hansd. Mulgaard 1802 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Kirsti Jensd. Furuset u. Kiersrud 1800 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Kirsti Jensd. Røgaas 1800 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Kirsti Johannesd. Bye 1795 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Kirsti Knudsd. Brevig 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Kirsti Nielsd. Tobbel 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kirsti Olsd. Ramstad 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kirsti Rasmusd. Tistad, Synd. 1806 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Kirsti Torbiørnsd. Holen p Renem 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Kirsti Torkelsd. Mulerud 1799 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kirsti Xstoffersd. Holt 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Kirsti Xstophersd. fra Rakkestad 1795 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Kirstie Johannesd. Lie u. Prestegaarden 1800 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kirstie Olsd. Fos 1800 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kirstine Einersd. Sikkerbøl 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Kirstine Hansd. paa Bye 1796 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Kisten Ericksdatter Næss 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Knud Amundsen Ruug, paa Stranden 1803 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Knud Christophers. Wiigs Tangen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Knud Hansen Gjevelsrued 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Knud Hansen Tukkebøl 1803 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Knud Hanss. Field 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Knud Jenss. Gievelsrud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Knud Knuds. Brevigs E. 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Knud Knudsen Holt 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Knud Oles. Dammerud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Knud Olsen Huusebye 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Knut Hovelsen Tejg 1793 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Kristina Christensd. Dammerud 1799 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kristina Gregersd. Feuglie 1800 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Kristina Hansd. Brynjulstad 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Kristina Hansd. Glomma 1799 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kristina Hansd. Ruud i Dalefierd. 1799 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kristina Thorersd. Fossum 1799 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Kristine Andersd. Sundbye 1802 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Kristine Olsd. Omberg 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Lars Amundsen Fossum 1795 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Lars Anderss. Lotterud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lars Aslaksen Tarm 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Lars Christiansen Bacen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Lars Christophers. Norum 1791 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Lars Ejnersen Solberg i K. 1797 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Lars Erichs. Dammerud und. Pstg. 1795 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Lars Guliksen Tejen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Lars Halvors. Egebergdalen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Lars Hansen Nordre Brevig 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lars Hansen Tukebøl 1792 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Lars Hansen Mierskaug 1795 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Lars Hansen Waslestad 1797 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Lars Hansen Delen 1799 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Lars Hansen Østenbøl 1800 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Lars Hanss. Gedstang 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Lars Hanssen Breviig, vestre 1794 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Lars Haagensen Gresholt 1787 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Lars Jacobs. Wiigs E. 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Lars Jacobsen Mysen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Lars Jensen Bekkensteen 1799 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Lars Jenss. Hagen 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lars Knuds. Solberg 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Lars Larsen Østbye 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Lars Larsen Dannemark 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Lars Michaels. Langbye 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lars Nielsen Krogstad 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Lars Oles. Gevig 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Lars Oles. Børgen 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Lars Olsen Myrevold 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Lars Olsen Ruud 1796 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Lars Olsen Rud p. Hammeren 1797 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Lars Olsen Langskaug 1800 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Lars Pedersen Gudslund 1792 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Lars Rasmusen Holdt 1799 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Lars Tostens. Saltved 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lars Tostensen Brevig 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Lars Tørgers. Taabel vestre 1794 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Lars Buer Mellem Buer Mellem 1803 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Lars Eriksen Børgen 1803 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Lene Røder
1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Lene Torersd. Fyhnsrud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Lisabeth Nielsd. Orderud 1801 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Lisbet Asbiørnsd. Ovind p Hougsten 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Lisbeth Jensd. Fladeby 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Lisbeth Nielsd. Braaten 1793 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Lovise Nielsd. Ubrud Engen 1795 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Lovise Pedersd. Killerud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Mads Jenss. Krogedal 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Mads Wilhelmsen Ødegaard 1795 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Magrete Gundersd. Kaaterud 1792 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Magrete Hansd. Lie 1787 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Magrete Hansd. Solberg 1788 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Magrete Svensd. Sienxildrud 1794 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Malene Gundersd. Gieviig 1794 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Malene Jacobsd. Skøyen 1793 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Malene Johansd. Dæli 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Malene Simonsd. Skredderstad 1803 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Maren Andersd. Tøsdal 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Bergersd. Flaen p Rud 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Maren Baardsd. Tejen 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Christophersdatter Melgaard 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Maren Einersd. Sikkerbøl 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Maren Engelsdatter Brevig 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Maren Gulbrandsd. Østby 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Gundersd. Bierke 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Gutormsdatter Flan 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Maren Halvorsd. Stolbustad 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Hansd. Rud p Hammeren 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Hansd. Børgen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Maren Hansd. Soelberg p Hammeren 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maren Hansdatter Børter 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Maren Hansdatter Rachestad 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Maren Hansdatter Maaseby 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maren Holmsdatter Wiig 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Maren Jacobsd. Mysen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Maren Johannesdatter Mulerud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Maren Johannisd. Buer 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maren Johannisd. Norby 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maren Johannisd. Børgen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Maren Johannisd. Omberg 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Maren Johnsd. Skøjen-Fløtten 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Johnsd. Berskoug 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Maren Knudsd. Hagen 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Larsd. Melnæs 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Larsd. Kamperud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Maren Madsd. Svarthollet 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Maren Olesd. Weng 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Olesd. paa Torshoug Eye 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Maren Olesd. Melgaard 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Maren Olesd. Andersrud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Olsd. Wiiksbakken 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maren Olsd. Sætret 1806 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Maren Olsdatter Qvernstuen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Maren Olsdatter Kiersrud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Maren Olsdatter Huusebye 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Maren Paulsdatter Næss 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Maren Pedersd. Fauli 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Pedersdatter Solberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Maren Rasmusd. Berg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Maren Torchelsdatter Giestang 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Maren Torersd. Fijhnsrud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maren Torgersdatter Gievelsrud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Maren Tostensd. Brevig 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Maren Dorthea Michelsd. Støttum 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Maren Kirstine Christophersd. Bøhler 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Margrete Andersd. Rustad 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Margrete Biørulfsd. Rødsiø 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Margrete Hansd. Orderud p Glomma 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Margrete Madsd. Røsiø 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Margrete Nielsd. Mulrud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Margrete Njelsd. Øgaarden 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Margrete Olsd. Andersrud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Margrete Xstoffersd. Jevelsrud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Margrethe Johannesd. Soelberg E 1796 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Margrethe Larsd. P.gaards Ejer 1798 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Margrethe Nielsdatter Melie 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Margrethe Xstophersd. Østenbøll 1795 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Mari Amundsd. Hakten 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Mari Amundsd. Thonehagen 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Mari Amundsd. Ringstad 1797 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Andersd. Bøhler 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Andersd. Ulsrud 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Andersd. Rustad 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Mari Andersd. Mysen 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Mari Asbjørnsd. Durued 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Mari Axelsd. Gievig 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Bergersd. Bye Nordre 1800 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Mari Chrestoffersd. Bjerkebaken 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Christensd. Ødebye 1787 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Mari Christiansd. fra Børter 1795 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Mari Christoffersd. Holt 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Christophersd. Hakkerud p Mysen 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Christophersd. Norum p Fossum 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Christophersd. Kiølstad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Colbiørnsd. Veslengen 1802 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Mari Didrichsd. Braaten 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Mari Einarsd. Ruud 1799 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Mari Eriksd. Brewig 1803 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Eriksd. Hougsten 1803 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Gabrielsd. Svartebech 1792 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Mari Gulbrandsd. Ødebye 1797 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Gullicksd. Myrevold 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Gundersd. Jaer 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Halvorsd. Haabel 1797 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Halvorsd. Søljebøl 1802 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Mari Halvorsd. Dehli-Holen 1803 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Hansd. Saugstuen 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Mari Hansd. Bøhler 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Hansd. Aarsrud 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Hansd. Hagen 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Hansd. Tej 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Mari Hansd. Syndbye 1789 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Mari Hansd. Bøler Ejer i K.b. 1798 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Mari Hansd. Schøyen 1801 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Mari Hansd. Bakken, under Wiig 1803 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Haraldsd. Tej 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Mari Jacobsd. Bøler 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Mari Jacobsd. Tysdal 1792 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Mari Jacobsd. Glaamma Pstg.E 1796 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Mari Jensd. Fladeby 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Jensd. Wenevold 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Jensd. Krosbøl 1787 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Mari Jensd. Field Ejer i Dalefierd. 1798 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Mari Johanesd. Wiig 1797 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Johannesd. Opsalengen 1803 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Johansd. Sætra 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Johansd. Møllerstuen 1794 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Mari Jonsd. Myse 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Knudsd. Buer 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Larsd. Holt 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Nielsd. Einerstad 1796 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Mari Nielsdatter Norbye 1788 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Mari Nilsd. Berger 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Nilsd. Rødsie 1794 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Mari Olesd. Lenestad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Olesd. Skilbergeje 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Olesd. Dammerud 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Olsd. Bøler 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Olsd. Jevig 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Mari Olsd. KrosbølE. 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Olsd. Foss 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Mari Olsd. Foss 1792 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Mari Olsd. Giestang 1796 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Mari Olsd. Bierke 1797 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Olsd. Brevig 1799 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Mari Pedersd. Kiønsli p Sikkerbøl 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Pedersd. Dam p Fladeby 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Mari Pedersd. Gjestang 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Mari Pedersd. Rødsiøe-Saugen 1803 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Siversd. Østenbøl 1800 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Mari Svendsd. Thej 1803 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Mari Swensd. Krosbøl 1787 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Mari Thorersd. Degerum 1792 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Mari Torersd. Torshaug 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Tostensd. Tangen 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Mari Trulsd. Ulsrud 1797 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Mari Taastensd. Haabel 1791 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Mari Xtophd. Haabbel 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Maria Amunsd. Buer 1788 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Maria Andersd. Langskaug 1795 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Maria Christensd. Husebye 1795 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Maria Einersd. Linnerud 1795 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Maria Halstensd. Bierke 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Maria Halvorsd. Fiæld 1806 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Maria Hansd. Foss, nedre 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Maria Henricsd. Mejer 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Maria Jensd. Taabel, Østre 1806 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Maria Johansd. Mysen, Synd. 1806 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Maria Jonasd. Østenbøl 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Maria Jørgensd. Saltvedt 1788 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Maria Nielsd. p Børter 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Maria Nilsd. Omberg 1793 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Maria Nilsd. Maasebye i Ytt. 1794 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Maria Olsd. Gievelsrud 1792 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Maria Olsd. Thorshaug 1800 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Maria Olsd. Solberg 1800 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Maria Pedersd. Gudslund 1789 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Maria Pedersd. Ubberud 1801 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Maria Poulsd. Rigstad 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Maria Sørensd. Næs 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Maria Tellefsd. Slora 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Maria Tostensd. Naarsa 1806 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Maria Magdalena Heiss
1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Marie Christophersd. Mungerud 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Marie Erichsd. Øgaard und. Presteg. 1806 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Marie Knudsd. Korsvejen 1806 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Marie Pedersd. Giewig 1803 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Marte Andersd. Boerud søndre 1794 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Marte Andersdatter Hobbel 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Marte Aslachsdatter Tarm 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Marte Axelsd. Berger 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Marte Bentsd. Bye 1791 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Marte Christophersd. Omberg i Ytterb. 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Marte Christophersd. Solberg 1791 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Marte Ejnersd. Rudstad 1792 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Marte Embretsd. Børgen 1794 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Marte Gundersdatter Buer 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Marte Halvorsd. Solberg 1791 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Marte Hansd. Svarterud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Marte Hansd. Borud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Marte Hansd. Norby Slora 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Marte Hansd. Børgen 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Marte Hansd. Sillebøl 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Marte Hansd. Tangen 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Marte Hansd. Skøyen 1788 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Marte Hansd. Giestang 1797 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Marte Hansd. Svarthullet u. Rødksiø 1800 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Marte Hansdatter Møllerstuen 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Marte Hansdatter Kaaterud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Marte Haraldsdatter Rudstad 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Marte Jacobsd. Slora 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Marte Jacobsd. Mysen 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Marte Jacobsd. Thystal 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Marte Jacobsd. Owind 1797 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Marte Jacopsd. Bøler 1788 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Marte Jensd. Weng p Omberg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Marte Jensd. Bøler 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Marte Jensdatter Rødsiø 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Marte Joensd. Berskou 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Marte Johannesdatter Hougsten 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Marte Jonsd. Boerud vestre 1794 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Marte Jørgensdatter Bøler 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Marte Knudsd. Soelberg 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Marte Olesd. Jaer 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Marte Olesd. Stang 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Marte Olesd. Miønlie p Næs 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Marte Olsd. Bakken 1787 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Marte Olsdatter Huenæss 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Marte Olsdatter Miershoug 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Marte Rasmusd. Bierkeland p Wiigs Sætra 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Marte Rasmusd. Tystal 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Marte Svendsd. Stubberud 1800 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Marte Thorersd. Huserud 1798 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Marte Thorkildsd. Jaer 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Marte Tordsdatter Barbøl 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Marte Torsdatter Fossum 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Marte Tostensd. Titud 1793 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Marte Villumsd. Grav 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Marthe Abrahamsd. Rue 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Marthe Andersd. Smaatta 1796 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Marthe Andersdatter Fladebye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Marthe Aslachsd Taasov 1806 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Marthe Aslaksd. Raaken u. Wiig 1800 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Marthe Bergersd. Fjeld 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Marthe Christiansd. Engen 1803 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Marthe Christophersd. Næss 1796 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Marthe Christophersd. Bøhler 1801 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Marthe Erichsd. Dammerud PstgE. 1796 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Marthe Hansd. Meli 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Marthe Hansd. Staalbustad 1796 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Marthe Hansdatter Bøler 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Marthe Johanesd. Fossum 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Marthe Johannesd. Egeberg 1795 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Marthe Johannisd. Skøyen 1798 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Marthe Knudsd. Brevig Søndre 1800 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Marthe Nielsd. Røsjøe 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Marthe Olsd. Bierke 1806 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Marthe Pedersd. Holt 1802 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Marthe Svendsd. Ulsrud 1800 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Marthe Svendsd. Fiæld 1806 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Marthe Svensdatter Bach 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Marthe Tostensd. Field 1803 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Martin Pedersen Ringstad 1800 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Martina Gabrielsd. Westbye 1799 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Mathias Andersen Wiigs Tangen 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Mathias Oles. Gevig 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Mathis Torbiørns. Holen 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Matthias Oles. Gevig 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Matthias Peders. Foss 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Methe Olsd. Wiig 1801 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Mons Amunds. Østre Tobelseje 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Mons Oppegaard p. Bøler 1797 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Morten Mortensen Lybæk 1803 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Morten Olsen Kirkland 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Niels Andersen Tysdahl 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Niels Anderss. Rudstad ved Langen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Niels Brynelsen Wiig 1787 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Niels Christens. Durud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Niels Christophers. Egeberg 1791 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Niels Christophersen Fossum 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Niels Clemets. Rud p Stranden 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Niels Erichsen Krogstad 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Niels Gulbrands. Tosdal 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Niels Gulbrandsen Nedre Foss 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Niels Gullichs. Myrevold 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Niels Halvors. Stolbustad 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Niels Hans. Aarsrud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Niels Hansen Westbye 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Niels Hanss. Saugstuen 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Niels Hanss. Egeberg 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Niels Hanss. Field 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Niels Hovelsen Wiig 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Niels Ivers. Langeli 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Niels Jacobs. Soelberg i Ytterb. 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Niels Jacobsen Myra 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Niels Jensen Østbye 1799 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Niels Jenss. Benterud p Bøhler 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Niels Johanniss. Buer 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Niels Johns. Borud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Niels Jonsen Grav 1800 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Niels Knuds. Teig p Næsset 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Niels Larss. Østby 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Niels Nielsen Østbye 1801 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Niels Nielsen Fladebye 1802 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Niels Nielsen Tobbel 1802 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Niels Nielss. Hougsteen 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Niels Nielss. Glomma 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Niels Oles. Klokkerud 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Niels Oles. Wiigs Qvernstuen 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Niels Olesen Nosa p Borud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Niels Ols. Bekensteen 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Niels Olsen Miershoug 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Niels Olsen Braatten 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Niels Olsen Østenbøl 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Niels Olsen Ungernes 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Niels Olsen Tejg, Nordre 1797 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Niels Olsen Gievelsrud 1800 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Niels Olsen Foss 1802 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Niels Pedersen Haabbel 1801 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Niels Rasmusen Gresolt 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Niels Simondsen Svirdderstad 1798 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Niels Sivers. Kiønslie 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Niels Torersen p. Wengs ejer 1797 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Niels Taastensen Breviig 1789 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Nils Hans. Tissdal 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Nils Hans. Børgen 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Njels Bergers. Rue 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Njels Throensen Weng 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ole Amunds. Børgen 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Amundsen Sundbye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Ole Anders. Ulsrud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ole Anders. Braatestuen 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ole Anders. Rustad 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ole Andersen Svartebek 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ole Anderss. Lotterud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Anderss. Egeberg p Teig 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Anderssen Sullerud 1793 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ole Arnes. Øybye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Arnesen Teig 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ole Arnesen Børter 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Aslachsen Viigs Ejer 1796 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Axels. Gevig 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Bergers. Nyborg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Bergersen Mungerud 1803 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Brynildsen Ungersnæs 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Brynildsen Ungersnæs 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Chrisstoffersen Omberg 1794 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Ole Christiansen Biørnebak 1801 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Ole Christiansen Wold 1802 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Christophers. Wiigs Tangen 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Christophers. Wennevold 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Christophers. Holt 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Christophers. Rud 1791 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Ole Christophers. Lindshuus ?? 1796 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Christophers. Hobbel, Øvre 1796 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ole Christophersen Bhøler 1792 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ole Clemets. Ru 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Einersen Saltveed 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Engebretsen Teig 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Ole Erichs. Egeberg i Schieggelien 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ole Erichsen Guldhaug p Bye 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Evens. Stubberud p Kongel 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ole Gulbrans. Ovind 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ole Gunders. Bierke 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Gunders. Hogsten 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ole Gunders. Sønderby 1806 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Ole Halvors. Padderud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Halvors. Smaadal 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Halvors. Kilderud 1791 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Ole Halvorsen Skøyen 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Ole Hans. Mullerued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ole Hansen Westbye 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Hansen Børge 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Hansen Bøler 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ole Hansen Delii 1797 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ole Hansen Krogstad 1797 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ole Hansen Hartvig paa Prestegaarden 1798 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ole Hansen Rustad 1800 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ole Hansen Ungersnæs 1803 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Hanss. Øvre Foss 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ole Hanss. Fladeby 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Hanss. Vesle Haug 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Hanssen Slora 1787 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ole Hanssen Bierke 1792 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ole Hanssen Ringstad 1793 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ole Hanssen Randem 1797 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ole Haralds. Teig 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ole Ivers. Saugstuen p Næsset 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Iwersen Klokerud 1787 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ole Jacobs. Stang 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ole Jensen Wenevold 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Jenss. Krogstad 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Jenss. Næs p Hammeren 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Ole Jenss. Gievelsrud 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Jochums. Mysen 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Johanesen Krogedal 1793 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ole Johanniss. Øvre Hobel 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Johanniss. Glende 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Johansen Rakkestad 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ole Jonsen Killerud 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Ole Jonsen Syndbye 1792 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ole Jonsen Wiigs Ejer 1800 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ole Knuds. Bye 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Knudsen Jahr 1802 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Ole Knudsen Fosser 1802 10
Ole Larsen Kiersrud 1787 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ole Larsen Rustad 1798 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ole Larss. Melnæs 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Melie Melie 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Ole Michels. Støttum 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Myra, under Wiig Myra, under Wiig 1803 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Nielsen Egeberg Tangen 1796 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Nielsen Stubberud 1799 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Ole Nilsen Tangen 1793 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ole Nilssen Mierskouv 1792 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ole Njels. Røsiø 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ole Oles. Holestad p Omberg Eye 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Oles. Skoug p ØstbyeEye 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Ols. Mulrud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Ols. Mulerud Ejer 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ole Ols. Brevig, vestre 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Olsen Teig 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ole Olsen Long 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Olsen Omberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Ole Olsen Korsveyen 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Ole Olsen Børgen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Ole Olsen Bakken 1787 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Ole Olsen Omberg 1792 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Ole Olsen Gievelsrud 1793 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Ole Olsen Soelberg 1796 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Olsen Saltved 1796 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Olsen Fos i Ytterbøygden 1798 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Ole Peders. Kiønslie p Stranden 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Peders. Bierke 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Ole Peders. Berger 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Peders. Omberg 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Pedersen Sørlie 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ole Pedersen Bøler 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Pedersen Kienslie 1800 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ole Persen Jahr 1803 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Rasmuss. Børter 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Ole Sivers. paa Støttem 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ole Steffens. Rue 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ole Stubberud u. Ungersnæs Stubberud u. Ungersnæs 1803 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ole Svends. Long 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ole Svens. Krogedal p Bøhler 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ole Svensen Back 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ole Svensen Stuberud i Ytt. b. 1794 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Ole Svensen Rudstad i Ytt.b. 1794 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Ole Swendsen Sættera p. Wiigsejer 1797 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Ole Sørens. Næs 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ole Thorersen Fossum 1796 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ole Thorersen Hoel 1801 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Ole Thorkildsen Wennevold 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Ole Thorsen Sillebølh 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ole Thostensen Brevig 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Ole Torers. Fyhnsrud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Torers. Huserud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Torgersen Rannem 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ole Torkilds. Jaer 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Ole Trons. Soelberg i Kirkebygden 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Trons. Ubberud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ole Xstoffersen Kjølstad 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Ole Østensen Toshoug 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Olea Jensdatter Hejer 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Olea Pedersd. Kienslie 1800 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Olia Ejnersd. Siølaas 1797 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Olia Erichsd. Brevig 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Olia Matiasd. Gevig 1799 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Otter Hans. Tei 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Paul Anderss. Gestang 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Paul Axels. Gevig 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Paul Erichsen Hobbel 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Paul Pedersen Braatten 1801 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Peder Anders. Børgen 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Peder Anders. Præsteg. 1806 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Peder Andersen Bøhler 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Peder Andersen Tjg p. Næs?? 1797 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Peder Andersen Buer 1803 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Peder Anderss. Rudstad ved Langen 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Peder Anderss. Brynildstad 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Peder Arnes. Øybye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Peder Arnesen Borud 1799 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Peder Augustenesen Syndbye 1788 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Peder Augustenesen Raanes 1788 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Peder Bents. Langskoug 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Peder Bergersen Slette 1789 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Peder Buer Nedre Buer Nedre 1803 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Peder Christoffersen Bøler i D.f. 1799 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Peder Christophers. Ovind 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Peder Christophers. Holt 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Peder Ellevsen Nordby 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Peder Friderichsen Holt 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Peder Fridrichsen Schiperdalen 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Peder Halstensen Bierke 1794 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Peder Halvors. Soelberg p Hammeren 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Peder Halvorsen Field 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Peder Hans. Bøler 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Peder Ingbretsen Sillebøl 1799 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Peder Jensen Fladebye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Peder Jensen Wennevold 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Peder Jenss. Opsahl 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Peder Jenssen Bierkeland 1794 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Peder Joensen Hvidsten 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Peder Johanesen Holt 1797 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Peder Johans. Stubberud 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Peder Johans. By 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Peder Johns. Nordby Eye 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Peder Johns. Bergskoug 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Peder Knuds. Soelberg 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Peder Larsen Braaten 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Peder Larsen Rachstad 1791 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Peder Larss. Saltved 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Peder Nielss. Berger 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Peder Oles. Huenæs 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Peder Oles. Klokkerud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Peder Oles. Kilderud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Peder Oles. Solestad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Peder Olsen Krogsbøl 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Peder Olsen Solberg 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Peder Olsen Weng østre 1794 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Peder Olsen Krogstad 1797 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Peder Olsen Sundbye 1802 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Peder Peders. Soelberg i Ytterb. 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Peder Peders. Kiønslie p Wiig 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Peder Pedersen Langlig 1787 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Peder Pedersen Bierkelan!! 1787 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070236.jpg
Peder Povelsen Rud paa Stranden 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Peder Povelsen Gievig 1801 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Peder Sebiornsen Kiersrud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Peder Simens. Ruud 1795 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Peder Torers. Hobel 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Peder Torers. Degrum 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Peder Torers. Huserud 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Peder Torkilds. Jahr 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Peder Xstoffersen Sundbye 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Peder Xstoffs. Koterued 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Peder Winsnæs Holms. Egeberg 1806 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Pernile Taastensd. Husebye 1792 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Pernille Ammundsd. Tørland 1801 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Pernille Hansd. Orderud 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Pernille Hansd. Fosser 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Pernille Hansd. Myra 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Pernille Pedersd. Weng Østre 1798 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Petro Juliana Nielsd. Dahl 1801 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Petter Willums. Thosug 1791 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Poul Bergers. Holt 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Poul Christophersen Melnes 1792 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Poul Joensen Berskou 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Poul Tordsen Barbøl 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Povel Erichsen Haabel 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Povel Sørens. Næs 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Ragnil Amundsd. Krepa 1791 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Ragnil Clemetsd. Rud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Ragnil Gulbransd. Taabel 1791 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Ragnil Halvorsd Sillebøl 1800 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ragnil Hansdatter Aarsrud 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Ragnil Johannisd. Norby 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ragnil Johannisd. Sætra 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Ragnil Johansd. Soelberg 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Ragnil Kielsd. Ubberud 1789 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Ragnil Larsd. Raaken 1794 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Ragnil Thorsd. Holvigen u. Brevig 1800 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Ragnild Amundsd. Støttum Lille 1796 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ragnild Andersdatter Jaer 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Ragnild Bergersd. Soelberg 1796 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Ragnild Børgen Børgen 1803 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Ragnild Christophersdatter Omberg 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Ragnild Jacobsd. Barbølh 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Ragnild Jacobsd. Ovind 1802 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Ragnild Svendsd. Furuebraaten 1795 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Ragnild Thorsd. Honæs 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Ragnild Torersd Javserud 1806 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Randi Andersdatt. Borud 1806 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Randi Jonsd. Taabel ejer 1797 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Randi Knudsd. Ulsrud 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Randi Olsdatter Gievig 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Randie Nielsd. Sieggeliend under vestre Brevig 1800 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Rasmus Andersen Tysdal 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Rasmus Aslaksen Tarm 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Rasmus Christoffersen Pettestad 1799 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Rasmus Christophersen Hejaas 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Rasmus Holmsen Børter 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Rasmus Johans. Egeberg 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Rasmus Josephs. Tøsdal p Stang 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Rasmus Syvers. Kienslie 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Rasmus Tordsen Hobbel 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Ronnug Johannesd. Stang 1800 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Ronov Pedersd. Tomt 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Rønnov Hansd. Aarsrud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Rønnov Hansd. Børgen p Saltved 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Rønnov Johannisd. Egeberg Sætra 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Rønnov Olesd. Holestad 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Rønov Olsd. Børge 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Samuel Ellefsen Mungerud 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Samuel Johans. Bekensten 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Samuel Niels. Ubrud Engen 1795 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Sara Olsd. Einerstad 1802 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Sara Xstensd. Modelen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Sesil Hansdatter Kreppa 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Sidsel Christopersd. Burer p Westby Øgaarden 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Sidsel Hansd. Hejer 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Sidsel Hansd. Rudstad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Sidsel Jacobsd. Weng 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Sidsel Olesd. Jaer 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Sidsel Olesd. Klinkenberg p Holt 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Sidsel Syversdatter Gulhoug 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Simon Einers. Saltved 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Simon Nilssen Huseby 1792 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Simon Pedersen Guslund 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Simon Torgers. Saltved 1806 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Sire Erichsdatter Siccerbøl 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Sire Osmundsdatter Øsbye 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Siri Bergersd Braaten 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Siri Chrisstensd. Næs p. Hammeren 1797 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Siri Erichsd. Krogstad 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Siri Hansd. Hoelen 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Siri Haagensd. Grasholt 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Siri Jensd. Westbyødegaarden 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Siri Johanesd. Mysen 1793 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Siri Johanesd. Bhøler 1793 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Siri Jonsd. Bergskov 1780
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Siri Jonsd. Krepa 1800 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Siri Knutsdatter Bøler p. Næset 1794 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Siri Olesd. Wiigs-Sætra 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Siri Olesd. Rud i Dalef. 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Siri Olesd. Sundby p Stranden 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Siri Olesd. Holt 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Siri Pedersd. Dam 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Siri Pedersd. Maserud 1801 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Siri Povelsd. Smaatta 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Sirie Hansdatter Foss 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Sirie Wilhelmsdatter Ulsrud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Sissel Johansd. Braaten 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Sissel Larsd. Calstad 1799 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Sissel Pedersd. Rustad 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Sissel Syversd. Bratfos 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Siøfar Olsen Solberg 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Sophia Pedersdatter Holtet 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Sophia Christina Nannestad Nannestad 1800 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Sophie Andersd. Bøhler i Kkebyg. 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Sophie Pedersd. Wold 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Stener Olsen Dehli Nord. 1806 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Stephen Christiansen Ersrud 1789 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070238.jpg
Stephen Pedersen Holt 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Sven Chrisstians. Soli 1794 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Sven Christens. Dehlibraaten 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Sven Gulbrands. Nosa p Slette 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Sven Hanss. Børter 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Sven Johns. Torshaug 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Svend Hansen Guslund 1803 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Svend Hanss. Jensrue 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Svend Kieldsen Ubberud 1803 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Svend Kjels. Uberud 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Svend Krogsbøl Krogsbøl 1803 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Svend Larsen Brevig 1799 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Svend Oles. Wiigs Sætra 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Svend Olsen Kopaas 1786
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070235.jpg
Svend Peders. Brevig 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Svend Pedersen Bøler 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Svend Svends. Wæng 1806 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Svend Torers. Saugstuen p Næsset 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Svend Tostensen Rache 1801 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Swend Hanssen Slora 1793 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Swend Hanssen Slora 1793 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070242.jpg
Syver Gundersen Gieviig 1788 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Syver Joensen Gudslund 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Syver Johanesen Sættera 1791 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070240.jpg
Syver Thorgersen Aarsrud 1798 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Syver Willemsen Præstegaarden 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Søren Chrestoffers. Græsholt 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Søren Thorersen Sviinæss 1796 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Tarlach Johns. Torshaug 1769
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Thoer Ols. Buer 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Thomas Larsen Jahr i Ytterbøygden 1803 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Thor Arnesen Øyby 1792 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Thor Christophersen Linshuus 1800 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Thor Halvorsen Bøler p. Næset 1794 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Thor Hanssen Mullerud 1792 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070241.jpg
Thor Jørgensen Kiersrud 1795 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Thor Lars. Bjerke 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Thor Peders. Dam 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Thorbiørn Ols. Mungerud 1796 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Thorbjør Thorbjørnsd. Bye 1784
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070233.jpg
Thord Abrahams. Sundbye 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Thord Niels. Wiigs Tangen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Thord Willumsen Mulrud 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Thore Alvsd. Ranem 1781
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070231.jpg
Thore Augustenesd Syndbye i D.f. 1797 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Thore Axelsd. Gieviig 1788 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070237.jpg
Thore Hansd. Skjæglien 1796 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Thore Jacobsd. Weng 1801 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Thore Johannesd. Slora 1800 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Thore Jonsd. Sundbye i Dalefierd. 1799 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070248.jpg
Thore Larsd. Melnæss 1796 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Thorer Amundsen Fladebye 1800 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Thorer Christensen Sundbye 1801 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Thorer Hansen Tukkebøl 1798 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Thorer Hansen Borudpladsen 1803 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Thorer Jensen Melnes, østre 1797 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Thorer Jensen Degrum 1800 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Thorer Johanesen Slætte 1797 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070246.jpg
Thorer Johnsen paa Stang 1796 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Thorer Svendsen Rustad v. Lyseren 1800 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Thorer Svendsen Tej 1803 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070251.jpg
Thorer Thorersen Haugsten 1795 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Thorsten Johnsen Saltvedt 1796 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Thron Olsen Brevig, Væstre 1798 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Tolleria Sørensd. Næs i Ytterb. 1794 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070243.jpg
Tollof Jacobsen Wiig 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Torchel Amundsen Vennevold 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Tore Andersd. Rustad 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Tore Bergersdatter Birkland 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Tore Christophersd. Norum p Orderud 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Tore Hansd. Orderud 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Tore Hansd. Kiølstad 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Tore Hansdatter Børter 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070222.jpg
Tore Hovelsd. Borud 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Tore Jensd. Krogstad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Tore Knudsd. Buer 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Tore Knudsd. Skræd. Stad 1806 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Tore Nielsd. Guldhoug 1806 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Tore Olsdatter Ersrud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Tore Siversd. Søndre Bøler 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Torer Anderss. Østre Tobbel 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Torer Arnesen Brevig 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Torer Axels. Gevig 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Torer Christens. Sillebøl 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Torer Christophers. Omberg 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Torer Hanss. Rud paa Hammeren 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Torer Hanss. Gedstang 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Torer Hanss. Bilet 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Torer Hanss. Svarterud 1778
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Torer Jensen Nyegaard 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Torer Jensen Slette 1768
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Torer Johanness. Sundby i Dalef. 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Torer Johanniss. Sundby i Dalef. 1772
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Torer Jonsen Aarsrud 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Torer Niels. Buer 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Torer Svens. Bach i Svartebæk 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Torer Tronsen Ihi ?? p Ringstad 1779
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070230.jpg
Torger Andersen Rachestad 1757
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Torger Andersen Foss 1759
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Torger Hansen Bøler 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Torger Jensen Holtop 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Torger Torgers. Østre Melnæs 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Torkild Johns. Kiølstad 1775
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Torsten Hanss. Teig 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Torval Gundersen Sikerbøl 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Tosten Christophers. Stubberud 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Tosten Hanss. Fosser 1773
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070226.jpg
Tosten Johanniss. Glende 1777
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070229.jpg
Tosten Larss. Melnæs 1774
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070227.jpg
Tosten Oles. Bierke 1771
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Tosten Olsen Sundbye 1758
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070221.jpg
Tosten Pauls. Ringstad 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Tosten Xstians. Sundbye Tejen 1790
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070239.jpg
Truels Hanss. Saltved 1767
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070224.jpg
Truls Clemetsen Ulsrud 1755
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070219.jpg
Truls Hansen Saltved 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Vilhelm Halvors. Bøhler 1796 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070245.jpg
Wilhelm Hansen Bøler 1801 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070250.jpg
Willum Willumsen Jhar i Dalef. 1800 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070249.jpg
Xsten Nielsen Melgaard 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Xstine Olsd. Høgaas 1795 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070244.jpg
Xstoffer Halvors. Killerud 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Xstoffer Ols. Skjønhoug 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Xstoffer Rasmusen Tystal 1783
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Xstopher Eners. Omberg 1806 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Xtine Jørgensd. Fuursæt 1806 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070253.jpg
Østen Christens. Fossum 1770
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070225.jpg
Aagodt Justsd. Barbøl 1803 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070252.jpg
Aase Amundsd. UbberudE. 1782
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070232.jpg
Aase Christensdatter Omberg 1761
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Aase Nielsdatter Beckensten 1756
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070220.jpg
Aase Olsdatter Kiepperud 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg
Aase Sørensd. Nygaard p Wiigs Myren 1776
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070228.jpg
Aase Thorersd. Westbye ejer 1797 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070247.jpg
Aasle Sørensd. Næs 1785
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070234.jpg
Aasle Tordsdatter Hejer 1760
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061026070223.jpg

No comments: